(1/4)
74 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Geographisches Schlagwort:
plozk (bistum)  

[Hilfe]
  /
1 La diffusion de l'OEuvre de Limoges à l'Est de l'Europe médiévale / Dąbrowska, Elżbieta 2009
2 Biskupi płoccy w dokumentach sprawy obiektowej "Credo" / Wójtowicz, Norbert 2009
3 Życie Społeczno-Katolickie. Dwutygodnik stowarzyszeń katolickich w diecezji płockiej 1 VIII - 15 XII 1930 / Zając, Jerzy 2009
4 Klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku w świetle relacji do Rzymu biskupów płockich od końca XVI do końca XVIII wieku / Graczyk, Waldemar 2009
5 Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła katolickiego. Szczególne uwzględnienie prawodawstwa diecezji chełmińskiej, gnieźnieńskiej, płockiej i włocławskiej / Kotecki, Radosław 2009
6 Kongresy i dni eucharystyczne w Diecezji Płockiej w latach posługi pasterskiej bł. abpa A. J. Nowowiejskiego / Rojewski, Andrzej 2008
7 Początki zainteresowania się kwestią mariawicką przez władze kościelne diecezji płockiej w świetle nowo poznanego dokumentu / Górecki, Artur 2008
8 Zabójstwo biskupa płockiego Wernera w kontekście wybranych utworów średniowiecznej hagiografii / Figurski, Paweł 2008
9 Zasób Archiwum Diecezjalnego w Płocku i jego przydatność do badań nad zakonami męskimi od schyłku średniowiecza po XIX wiek / Żebrowski, Tadeusz 2008
10 Inwentarz dóbr przednarwiańskich biskupstwa płockiego z 1785 roku / Graczyk, Waldemar 2007
11 Mecenat biskupów płockich epoki renesansu / Grzybowski, Michał Marian 2007
12 Inwentarz dóbr przednarwiańskich biskupstwa płockiego z 1785 roku / Graczyk, Waldemar 2007
13 Stan Diecezji Płockiej na podstawie raportu biskupa Adama Prażmowskiego z 1818 r / Grzybowski, Michał Marian [Hrsg.] 2007 [2008]
14 Skład osobowy Kapituły Katedralnej Płockiej w okresie rządów diecezją przez biskupa Tadeusza Pawła Zakrzewskiego (1946-1961) / Góralski, Wojciech 2007
15 "Ministerii episcopalis primordia". Posługa biskupa Andrzeja Wojciecha Suskiego w Diecezji Płockiej (1986-1992) / Góralski, Wojciech 2007
16 Duchowieństwo diecezji płockiej. Wiek XX. T. 1 cz. 1-2 / Grzybowski, Michał Marian 2007-2008
17 Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat / Marecki, Józef (1957-) [Hrsg.] 2007
18 In fide et dilectione / Nowicki, Andrzej [Hrsg.] 2007
19 Potwierdzenie Jana Lubrańskiego na biskupstwo płockie i poznańskie (1498) w świetle procedury i dokumentacji watykańskiej / Fokciński, Hieronim 2007
20 Biskup płocki Gedko (1206-1223) : Działalność kościelno-polityczna na tle procesu emancypacji Kościoła polskiego spod władzy książęcej / Szymaniak, Marek 2007
...