(1/1)
3 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Geographisches Schlagwort:
plozk (gouvernement)  

[Hilfe]
  /
1 Władze gubernialnego miasta Płocka w latach 1866-1888 / Grochowska, Krystyna 2005
2 Obraz gimnazjów i szkół powiatowych w guberni lubelskiej, augustowskiej i płockiej w oczach wizytatora szkół Józefa Korzeniowskiego w 1853 r / Poznański, Karol 2004
3 Przemysł i handel końca XIX wieku w guberni płockiej w świetle sprawozdań urzędowych / Łątkowski, Waldemar 2002