(1/9)
179 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Geographisches Schlagwort:
schneidemuehl  

[Hilfe]
  /
1 Zur Problematik der seelsorglichen Betreuung polnischsprachiger Katholiken in den preußischen Ostprovinzen in der Zwischenkriegszeit / Karp, Hans-Jürgen (1935-) 2015
2 1917-1945 / Schatz, Klaus 2013
3 Schneidemühl/Piła / Lorenc, Joanna 2013
4 Aus Pommerland und Generalgouvernement. Briefe und Erinnerungen 1943-1945 / Linder, Ingeborg [Hrsg.] 2009
5 Z dziejów Kościoła Ewangelickiego w Pile / Fijałkowski, Marek 2009
6 Niezwykła historia niezwykłego miejsca. Dzieje budynku Szkoły Policji w Pile / Fons, Anna 2009
7 Dziedzictwo techniczne Borów Tucholskich / Woźny, Jacek [Hrsg.] 2009
8 Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989 / Faryś, Janusz [Hrsg.] 2009
9 Archivführer zur Geschichte Pommerns bis 1945 / Wartenberg, Heiko 2008
10 Institut für Heimatforschung in Schneidenmühl / Jahr, Christoph 2008
11 Schneidemühl (Posen) / Alicke, Klaus-Dieter (1943-) 2008
12 Prałatura Pilska w świetle schematyzmu z 1940 r / Prejs, Roland 2008
13 Informacje o kradzieżach i innych przestępstwach kryminalnych i wykroczeniach na terenie działalności Dyrekcji Policji w Pile, zachowane w Aktach Miasta Brójce, a dotyczące także miasta Landsbergu i okolic / Janicka, Stanisława 2008
14 Amor patriae nostra lex. Losy funkcjonariuszy i żołnierzy polskich formacji granicznych w latach II wojny światowej i okresie powojennym / Gosławska-Hrychorczuk, Anna [Hrsg.] 2008
15 Działalność pilskich organizacji pozarządowych na przykładzie Towarzystwa Miłośników Miasta Piły / Chyży, K. 2008
16 Lokalny system upowszechniania kultury w Pile w latach 1945-2007 / Lewicka-Kalka, Emilia 2008
17 Oświata w Pile po 1945 roku / Kantorowska, Joanna 2008
18 Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945-1956 / Białecki, Konrad [Hrsg.] 2008
19 Zimowe walki o wyzwolenie Piły w 1945 r. / Palus, Sławomir 2008
20 Rola i znaczenie badań regionalnych dla integracji środowiska i rozwoju kulturalnego regionu / Boras, Zygmunt (1927-2008) 2008
...