(1/1)
19 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Geographisches Schlagwort:
warschau (erzbistum)  

[Hilfe]
  /
1 Księga jubileuszowa Archidiecezji Warszawskiej 1981-2006. 25 lat posługi pasterskiej prymasa Polski Józefa kardynała Glempa / Jarecki, Piotr [Hrsg.] 2006
2 Działalność społeczna duchowieństwa katolickiego w Archidiecezji Warszawskiej 1914-1930 / Rusinowski, Andrzej 2006
3 Kościoły Archidiecezji Warszawskiej nasze dziedzictwo. Dekanaty podwarszawskie / Kalwarczyk, Grzegorz 2005
4 Idea odrodzenia w duszpasterskiej działalności arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Archidiecezji Warszawskiej / Frącek, Teresa 2004
5 Ks. Zygmunt Szczęsny Feliński (zm. 1895) / Teodorowicz, Józef 2004/2005 [2005]
6 Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 1822-1895. Szedł do świętości, tracąc, ufny Bożej Opatrzności / Zelga, Adam 2003
7 Odnowa liturgii w archidiecezji warszawskiej / Bereszyński, Grzegorz 2003
8 Żychlin - pierwszy Okręgowy Zlot Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Męskiej z Archidiecezji Warszawskiej (1927) / Walczak, Eugeniusz 2002
9 Okoliczności utworzenia archidiecezji warszawskiej i prymasostwa w Warszawie / Skiełczyński, Zbigniew 2002
10 A to jest zwycięzca. Opowieść o Zygmuncie Szczęsnym Felińskim arcybiskupie warszawskim / Dobraczyński, Jan 2002
11 Działalność liturgiczna Zygmunta Szczęsnego Felińskiego jako arcybiskupa i metropolity warszawskiego / Szkolniak, Helena 2002
12 Księgi wpisów archidiecezji warszawskiej z lat 1848-1861 jako źródło historyczne / Banach, Stanisław 2002
13 Biskupi metropolii warszawskiej wobec spraw niepodległości Polski (1916-1918) / Mandziuk, Józef 2002/2003 [2004]
14 Archidiecezja warszawska w latach 1939-1945. Zniszczenia obiektów sakralnych / Banach, Stanisław 2001
15 W każdym człowieku bliźniego uszanować. Antypogromowy list pasterski administratora archidiecezji warszawskiej ks. Antoniego Sotkiewicza / Rudnicki, Szymon 2001
16 Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II w Archidiecezji Warszawskiej 1963-1992 / Bereszyński, Grzegorz 2000
17 Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki / Kakowski, Aleksander (1862-1938) 2000
18 Henryk Ludwik Plater / Skiełczyński, Zbigniew 1981
19 Archidiecezja warszawska w świetle schematyzmu z 1863 / Wyczawski, Hieronim Eugeniusz 1968