(1/8)
141 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Geographisches Schlagwort:
warschau (herzogtum)  

[Hilfe]
  /
1 Die krisenhaften Auswirkungen der Teilungen Polens auf die Struktur des Ostseehandels, 1772-1846 / Scheltjens, Werner 2015
2 Zwischen Öffnung, Abschottung und Verfolgung: Zensur im Zarenreich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts / Kusber, Jan (1966-) 2013
3 Die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Herzogtum Warschau und im Königreich Polen. System und Rechtsprechung / Witkowski, Wojciech 2012
4 Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim / Ziółek, Ewa M. 2012
5 Das Ende des Heiligen Römischen Reiches und Kursachsens im Jahr 1806 / Neuhaus, Helmut 2011
6 Księstwo Warszawskie (1807 - 1815) / Czubaty, Jarosław 2011
7 "As Poor as Church Mice". Bishops, Finances, Posts, and Civil Duties in the Duchy of Warsaw, 1807-1813 / Deszczyńska, Martyna 2011
8 Napoleon, Polen und Deutschland / Serrier, Thomas (1971-) 2011
9 "Polityka solna" w Księstwie Warszawskim w latach 1807-1815 / Kowalczyk, Rafał Wiktor 2009
10 Glory, Honour and Patriotism: Military Careers in the Duchy of Warsaw, 1806-1815 / Czubaty, Jarosław 2009
11 Monografia gminy Czarnożyły / Włodarczyk, Zdzisław [Hrsg.] 2009
12 Struktura organizacyjna władz oświatowych Księstwa Warszawskiego 1807-1815 / Bednarski, Łukasz 2009
13 Między I a IV Rzeczpospolitą. Z dziejów lustracji na ziemiach polskich w XIX i XX wieku / Korybut-Marciniak, Maria [Hrsg.] 2009
14 Wojsko polskie w napoleońskim Krakowie / Baczkowski, Michał 2009
15 Powiat radomski. Od średniowiecza do współczesności / Piątkowski, Sebastian (1970-) [Hrsg.] 2009
16 Siedlce w dobie napoleońskiej 1809-1815 / Rogalski, Artur [Hrsg.] 2009
17 Sąd Pokoju powiatu węgrowskiego w początkach XIX w / Rogalski, Artur [Hrsg.] 2009
18 Oświata w Kurowie Lubelskim / Boreczek, Krzysztof Andrzej [Hrsg.] 2009
19 Dawna medycyna i weterynaria militarna / Felsmann, Mariusz Z. [Hrsg.] 2009
20 Silva Rerum Antiquarum. Księga pamiątkowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Bartłomiejowi Szyndlerowi / Szwed, Robert W. [Hrsg.] 2009
...