(1/2)
35 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Zeitschrift:
quaestiones medii aevi novae ; 2 <1997>  

[Hilfe]
  /
1 [Rezension] - Berní knihy Starého Města pražského 1427-1434. Edice / Pátková, Hana [Hrsg.] [1997]
2 [Rezension] - 1347/48-1622 / Čornejová, Ivana [1997]
3 [Rezension] - Średniowieczne i renesansowe kafle śląskie / Dymek, Katarzyna [1997]
4 [Rezension] - Rodowód książąt pomorskich. T. 1-2 / Rymar, Edward (1936-) [1997]
5 [Rezension] - 750 lat praw miejskich Elbląga. Księga pamiątkowa / Groth, Andrzej (1939-) [Hrsg.] [1997]
6 [Rezension] - Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Miasto / Wachowski, Krzysztof (1942-) [Hrsg.] [1997]
7 [Rezension] - Ziemie nad dolną Wierzycą od XIII do początku XV wieku / Bruski, Klemens [1997]
8 [Rezension] - Zakon krzyżacki a społeczeństwo państwa w Prusach. Zbiór studiów / Nowak, Zenon Hubert (1934-1999) [Hrsg.] [1997]
9 [Rezension] - Poslední Rožmberk. Životní příběh Petra Voka / Pánek, Jaroslav (1947-) [1997]
10 [Rezension] - V kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota. Historický komentář. Rejstřík [1997]
11 [Rezension] - Z dziejów wielkomiejskiej fary. Wrocławski kościół św. Elżbiety w świetle historii i zabytków sztuki / Zlat, Mieczysław [Hrsg.] [1997]
12 [Rezension] - Wrocławska kaplica św. Marcina w średniowieczu / Żurek, Adam [1997]
13 [Rezension] - Kult św. Jadwigi na Śląsku w świetle przedtrydenckich wrocławskich ksiąg liturgicznych / Araszczuk, Stanisław [1997]
14 [Rezension] - Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Przewodnik po zasobie archiwalnym do 1945 roku / Dereń, Andrzej [Hrsg.] [1997]
15 [Rezension] - Trzy źródła do dziejów społeczno-gospodarczych średniowiecznego Śląska [1997]
16 [Rezension] - Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci / Śliwiński, Błażej (1954-) [Hrsg.] [1997]
17 [Rezension] - Władcy, mnisi, rycerze / Śliwiński, Błażej (1954-) [Hrsg.] [1997]
18 [Rezension] - Życie umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika / Borawska, Teresa (1944-) [1997]
19 [Rezension] - Blok ratuszowy w Świdnicy do połowy XVI w. / Czerner, Rafał [1997]
20 [Rezension] - Ludzie miecza, modlitwy, pracy. Trójpodział społeczeństwa w średniowiecznej myśli czeskiej / Iwańczak, Wojciech (1948-) [1997]
...