(1/1)
12 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Zeitschrift:
quaestiones medii aevi novae ; 12 <2007>  

[Hilfe]
  /
1 Historiography 2007
2 [Rezension] - Wrocławskie spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego z 1453 roku. Studium z historii kredytu i kultury materialnej / Goliński, Mateusz (1960-) [2007]
3 [Rezension] - Wojny Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem (1391-1396) / Sperka, Jerzy [2007]
4 [Rezension] - Wielkopolska, Polska, Europa. Studia dedykowane pamięci Alicji Karłowskiej-Kamzowej / Wiesiołowski, Jacek [Hrsg.] [2007]
5 [Rezension] - Vévoda Přemek Opavský (1366-1433) : Ve službách posledních Lucemburků / Čapský, Martin [2007]
6 [Rezension] - Sztuka na Śląsku XII-XVI w. Katalog zbiorów / Guldan-Klamecka, Bożena [2007]
7 [Rezension] - Źródła kultury umysłowej w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska / Barciak, Antoni (1947-) [Hrsg.] [2007]
8 [Rezension] - Arnošt z Pardubic (1297-1364) : Osobnost - okruh - dědictvi / Bobková, Lenka (1947-) [Hrsg.] [2007]
9 [Rezension] - Bernardyni na Śląsku w późnym średniowieczu / Kostowski, Jakub [Hrsg.] [2007]
10 [Rezension] - Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym / Derwich, Marek (1956-) [Hrsg.] [2007]
11 Polnische Domkapitel des Mittelalters - Modelle kirchlicher Karrieren / Radzimiński, Andrzej (1958-) 2007
12 Sur une source perdue ou sur "Carmen Mauri" encore une fois / Delimata, Małgorzata 2007