(1/1)
20 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
barcuch, antonin  

[Hilfe]
/
1 Hygienické poměry v Moravské Ostravě v 19. století / Barcuch, Antonín 2009
2 Místopis starého Zábřehu nad Odrou a Hulvák / Barcuch, Antonín 2009
3 Zaniklé domy, aneb, Procházka zapomenutým městem / Barcuch, Antonín 2007
4 Místopis starých Mariánských Hor (pokračování) / Barcuch, Antonín 2007
5 Stručné kapitoly z dějin Horního Slezska / Barcuch, Antonín 2007
6 Sportem ku zdraví, aneb, Tělo tuž, vlasti služ / Barcuch, Antonín 2006
7 Počátky československé církve (husitské) v Radvanicích / Barcuch, Antonín 2005
8 Ostrava historická, aneb, Jak žili naši předkové / Barcuch, Antonín 2005
9 Plesná 1255-2005. Pohledy do minulosti i přítomnosti / Barcuch, Antonín 2005
10 Muzeum města Moravské Ostravy v letech 1935-1948 / Barcuch, Antonín 2005
11 Místopis starých Mariánských Hor / Barcuch, Antonín 2005
12 Místopis starých Vítkovic II (pokračování) / Barcuch, Antonín 2003
13 Umělecko-průmyslové muzeum pro ostravsko-karvinský revír v letech 1924-1935 / Barcuch, Antonín 2003
14 Místopis staré Slezské Ostravy (Pokračování) / Barcuch, Antonín 1999
15 75 let Archivu města Ostravy / Barcuch, Antonín 1998
16 K 75. výročí Archivu města Ostravy / Barcuch, Antonín 1998
17 Kapitoly z historie Moravské Ostravy a Přívozu / Barcuch, Antonín 1998
18 Sedm století obce Hrabová 1297-1997 / Barcuch, Antonín 1997
19 Místopis staré Slezské Ostravy / Barcuch, Antonín 1997
20 Místopis starého Přívozu / Barcuch, Antonin 1991