(1/1)
7 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
barcuchova, katerina  

[Hilfe]
/
1 Hygienické poměry v Moravské Ostravě v 19. století / Barcuch, Antonín 2009
2 České obecné školství v pruské části Horního Slezska (Hlučínsko) / Barcuchová, Kateřina 2007
3 Stručné kapitoly z dějin Horního Slezska / Barcuch, Antonín 2007
4 Vybraná data z dějin Horního Slezska / Barcuchová, Kateřina 2007
5 Muzeum města Moravské Ostravy v letech 1935-1948 / Barcuch, Antonín 2005
6 Profil montánních sbírek Ostavského muzea / Barcuchová, Kateřina 2004
7 Umělecko-průmyslové muzeum pro ostravsko-karvinský revír v letech 1924-1935 / Barcuch, Antonín 2003