(1/1)
4 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
gregory i the great (540-604) #  

[Hilfe]
/
1 Čtyřicet homilií Řehoře Velikého / Havlíková, Lubomíra 2007
2 Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Sancti Gergorii Magni, Romani pontificis, XL Homiliarum in Evangelia in versione bohemo-slavonica. Díl druhý. Homilie XXV-XL / Konzal, Václav [Hrsg.] 2006
3 Srovnání vybraných míst ze dvou církevněslovanských překladů 40 homilií na evangelia Řehoře Velikého / Fetková, Petra 1996
4 Paläographische Bemerkungen zu den Breslauer Unizialfragmenten der Dialoge Gregors des Großen / Milde, Wolfgang 1986