(1/1)
15 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
kotarbinski, tadeusz (1886-1981) #  

[Hilfe]
/
1 From Controlled Liberalism to Real Pluralism. The Development of Philosophy in Poland at the End of the Communist Era / Woleński, Jan 2011
2 Tadeusz Kotarbiński (1886-1981) : 120. rocznica urodzin i 25. rocznica śmierci / Mikulski, Zdzisław 2006 [2007]
3 Poczta do Karmelu. Korespondencja Tadeusza Kotarbińskiego i Marii Kuźnickiej z lat 1945-1973 2006
4 Uczyć dobrej roboty na co dzień - postać i koncepcje postaw Tadeusza Kotarbińskiego / Raźniewska, Joanna 2006
5 Elements Of Twentieth Century Polish Ethics / Gawor, Leszek 2005
6 Tadeusz Kotarbiński. Reism and Science / Woleński, Jan 2001
7 Lebensbilder polnischer Pädagogen / Okoń, Wincenty (1914-2011) 1999
8 Poglądy etyczne Tadeusza Kotarbińskiego. Studium historyczno-analityczne / Choroszy, Jan F. 1997
9 Tadeusza Kotarbińskiego epizod gdański / Sochacki, Olgierd 1997
10 Kotarbiński / Woleński, Jan 1990
11 Tadeusz Kotarbiński : filozof, nauczyciel, poeta / Jakubiak, Małgorzata B. 1987
12 Myśli o ludziach i ludzkich sprawach : [w setną rocznicę urodzin Tadeusza Kotarbińskiego 1886 - 1996] / Kotarbiński, Tadeusz 1986
13 Tadeusz Kotarbiński / Jaworski, Marek 1971
14 Z dziejów podziemnego uniwersytetu warszawskiego : wspomniają: Tadeusz Kotarbiński .. / Kowalczyk, Mieczysław [Hrsg.] 1961
15 Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego / Kotarbińska, Janina [Hrsg.] 1959