(1/3)
58 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
linde, samuel gottlieb (1771-1847) #  

[Hilfe]
/
1 Übersetzungen aus dem Deutschen ins Polnische in der zweiten Hälfte des 18. und am Anfang des 19. Jahhunderts im Transferprozeß der Aufklärung / Cieński, Marcin 2011
2 Ewangelicy ziem polskich XIX wieku. Sylwetki wybitnych postaci / Stegner, Tadeusz (1952-) 2008
3 Geneza i koncepcja "Słownika" Samuela Bogumiła Lindego / Matuszczyk, Bożena 2008
4 Listopadowa konferencja popularnonaukowa "Samuel Bogumił Linde z Torunia i jego dzieło" / Głowacka, Anna 2008
5 Dwieście lat "Słownika języka polskiego" Samuela Bogumiła Lindego / Horodyska, Halina 2008
6 Czy [Samuel Bogumił] Linde był jakobinem? / Płaszyk, Marian 2008
7 Z badań nad księgozbiorem prywatnym Samuela Bogumiła Lindego / Ptaszyk, Marian 2008
8 Nazwy roślin i ich źródła w "Słowniku języka polskiego" Samuela Bogumiła Lindego / Frankowska, Maria 2008
9 Toruń w czasach młodości Samuela Bogumiła Lindego [1771-1847] - środowisko rodzinne i intelektualne / Mikulski, Krzysztof (1960-) 2008
10 100 zagadek o życiu i twórczości Samuela Bogumiła Lindego [1771-1847] / Marchewka, Jerzy 2007
11 Spór o koncepcję "Słownika" Lindego / Michalski, Jerzy 2007
12 Belarusìstyčnyâ zacìkaŭ lennì Samuèlâ Bagumìla Lìndè / Zaprudskì, Sârgej 2007
13 Dzieje wydania "Słownika" Lindego / Michalski, Jerzy 2007
14 "Słownik języka polskiego" Samuela Bogumiła Lindego w opinii współczesnych / Michalski, Jerzy 2007
15 Niezrealizowane plany naukowe Lindego / Michalski, Jerzy 2007
16 Zur Wechselseitigkeit in der Lexikographie. Linde und Jungmann / Rytel-Kuc, Danuta 2006
17 Słownik języka polskiego S.B. Lindego. Warsztat leksykografa / Matuszczyk, Bożena 2006
18 O rękopiśmiennej i drukowanej wersji "Słownika" S. B. Lindego / Matuszczyk, Bożena 2006
19 M.T. Kačenovskijs Fern-Anzeige des Linde-Wörterbuchs im "Vestnik Evropy" von 1809. (Ein Beitrag zur Schlözer-Rezeption in Rußland) / Keipert, Helmut 2005
20 W sprawie regionalizmów i dialektyzmów wielkopolskich w "Słowniku" Samuela Bogumiła Lindego / Matuszczyk, Bożena 2005
...