(1/1)
8 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
oszytko, janusz  

[Hilfe]
/
1 Repertoria Wojskowego Sądu Rejonowego w Opolu jako źródło do badań nad represjami komunistycznymi w województwie opolskim w latach 1950-1954 / Oszytko, Janusz 2008
2 Międzynarodowa konferencja naukowa "Zagłada ludności żydowskiej na polskich terenach wcielonych do Rzeszy w czasie II wojny światowej" (Katowice, 15-17 IX 2005) / Oszytko, Janusz 2006
3 Akta Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Opolu (1965-1999) w zasobie Oddziału IPN we Wrocławiu / Oszytko, Janusz 2005
4 Żydzi wielkopolscy w Rejencji Opolskiej w latach 1816-1914 / Oszytko, Janusz 2002-2003 [2003]
5 Jewish Matters in the 1930s in the Archives of the Opole Gestapo / Oszytko, Janusz 2001
6 [Rezension] - Bibliographie zur Geschichte der Juden in Schlesien. Bd. 1 / Heitmann, Margret [1998]
7 Akta kancelarii pruskiej w Archiwum Państwowym w Opolu jako źródło do historii Żydów na Górnym Śląsku / Oszytko, Janusz 1997
8 [Rezension] - Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej. T. 1 / Golec, Józef [1993]