(1/1)
10 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
patock, coelestin  

[Hilfe]
/
1 [Rezension] - Stadt und Gemeindebildung in Ruthenien. Okzidentalisierung der Ukraine und Weißrusslands im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit / Werdt, Christophe von (1969-) [2007]
2 [Rezension] - Voluntary Brotherhood. Confraternities of Laymen in Early Modern Ukraine / Isajevyč, Jaroslav D. [2006]
3 [Rezension] - Aby byli jedno. Pasja życia Joanny Lossow (1908-2005) / Rottenberg, Maria Krystyna [2006]
4 [Rezension] - Rus' restored. Selected writings of Meletij Smotrycękyj 1610-1630 / Frick, David [Hrsg.] [2006]
5 [Rezension] - Kazania i komentarze sakramentalno-liturgiczne z Trebnika św. Piotra Mohyły / Melnyk, Marek [Hrsg.] [2004]
6 [Rezension] - "W służbie jedności chrześcijań". Instytut Ekumeniczny KUL 1983-2001 / Górka, Leonard [Hrsg.] [2003]
7 [Rezension] - Spór o zbawienie. Zagadnienia soteriologiczne w świetle prawosławnych projektów unijnych powstałych w Rzeczypospolitej (koniec XVI - połowa XVII wieku) / Melnyk, Marek [2003]
8 [Rezension] - Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR. 1917-1939. Martyrologium / Dzwonkowski, Roman [2001]
9 [Rezension] - Unicka archidiecezja kijowska w okresie rządów arcybiskupa metropolity Felicjana Filipa Wołodkowicza 1762-1778 / Nabywaniec, Stanisław [1999]
10 [Rezension] - Nieznana korespondencja Arcybiskupów Metropolitów Lwowskich Józefa Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919 [1999]