(1/4)
63 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
wladyslaw ii opolczyk (1326/30-1401) #  

[Hilfe]
/
1 Territorial Powers, System of Administration, and the Inner Circle of Duke Władysław Opolczyk (┌1401) / Sperka, Jerzy 2009
2 Nowe źródła do kwestii datacji objęcia rządów na Rusi przez Władysława Opolczyka / Tęgowski, Jan 2009
3 Si vis pacem para bellum. Wojskowość Śląska w średniowieczu (na tle porównawczym) / Böhm, Marcin [Hrsg.] 2009
4 Tradycje kulturowe i historyczne ziem pruskich. Krajobraz grunwaldzki w dziejach polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków. Wokół mitów i rzeczywistości / Gancewski, Jan (1964-) [Hrsg.] 2009
5 Władysław Opolczyk wobec Sanoka i ziemi sanockiej (1371-1378) / Sperka, Jerzy 2008
6 Władztwo księcia Władysława Opolczyka w ziemi dobrzyńskiej i na Kujawach. Zarys problematyki / Tęgowski, Jan 2007
7 Władysław Opolczyk jako książęopolski / Dola, Kazimierz (1934-) 2007
8 Regencja Władysława Opolczyka na Rusi Czerwonej / Swieżawski, Aleksander 2007
9 Władysław Jagiełło i Jadwiga oraz ich zaplecze polityczne wobec Władysława Opolczyka i jego zwolenników / Sperka, Jerzy 2007
10 Fundacje kościelne Władysława Opolczyka / Wojciechowski, Leszek 2007
11 Podstawy i zakres władzy księcia Władysława II opolskiego w ziemi wieluńskiej oraz północno-zachodniej Małopolsce / Antoniewicz, Marceli 2007
12 Książę Władysław Opolczyk w otoczeniu Karola IV / Panic, Idzi (1952-) 2007
13 Władysław Opolczyk - przyczynek do tematu Częstochowa / Weidhaas, Herman 2007
14 Książę Władysław Opolczyk [ok. 1326-1401] fundator klasztoru Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie / Antoniewicz, Marceli [Hrsg.] 2007
15 Wieluń pod władztwem Władysława Opolczyka / Olejnik, Tadeusz 2007 [2008]
16 Krakowski zjazd monarchów, czyli uczta u Wierzynka / Mikulski, Krzysztof (1960-) 2007
17 "Meliorator terrae Russiae." Panowanie Władysława Opolczyka na Rusi (1371-1378) / Karczewski, Dariusz 2007
18 Władysław Opolczyk a kraje kultury prawosławnej / Salamon, Maciej 2007
19 Artyleria Władysława Jagiełły w wojnie z Władysławem Opolczykiem (1391-1401) / Strzyż, Piotr 2007
20 Ślub Małgorzaty Siemowitówny z Henrykiem VIII księciem Brzegu. (Przyczynek źródłowy) / Tęgowski, Jan 2007
...