(1/4)
79 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
wyczanski, andrzej (1924-2008)  

[Hilfe]
/
1 Historia Polski w liczbach / Jezierski, Andrzej [Hrsg.] 20XX
2 Polska do 1586 / Samsonowicz, Henryk (1930-) 2007
3 Pisma pomniejsze / Copernicus, Nicolaus (1473-1543) 2007
4 Espace culturelle européenne au XVIe siècle / Wyczański, Andrzej (1924-2008) 2007
5 [Rezension] - Zones of Fracture in Modern Europe: the Baltic Countries, the Balkans, and Northern Italy / Bues, Almut (1953-) [Hrsg.] [2006]
6 Gospodarka / Wyczański, Andrzej (1924-2008) [Hrsg.] 2006
7 Uwagi o nauce historycznej w Polsce w dobie X Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Rzymie (1955) / Wyczański, Andrzej (1924-2008) 2006
8 Le programme politique de la noblesse polonaise dans la première moitié du XVIe siècle / Wyczański, Andrzej (1924-2008) 2006
9 O potrzebie nowych badań nad Bullą Gnieźnieńską z 1136 roku / Wyczański, Andrzej (1924-2008) 2006
10 Próba oceny umiejętności liczenia małopolskiej komisji lustracyjnej 1564-1565 / Wyczański, Andrzej (1924-2008) 2006
11 Uwagi o nauce historycznej w Polsce w dobie X Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Rzymie (1955) / Wyczański, Andrzej (1924-2008) 2006
12 O twórczości naukowej Stanisława Herbsta (1907-1973) / Wyczański, Andrzej (1924-2008) 2005
13 Warszawskie środowisko historyczne. Uniwersytet Warszawski, IH PAN, IHKM / Groniowski, Krzysztof 2005
14 Zły los Zosi Kotówny (1544) (mikrohistoria) / Wyczański, Andrzej (1924-2008) 2005
15 O miejscu i perspektywach badań społeczno-demograficznych słów kilka / Wyczański, Andrzej (1924-2008) 2005
16 Granica na Łabie w XV-XVII wieku - wątpliwości historyka / Wyczański, Andrzej (1924-2008) 2005
17 [Rezension] - Z dziejów staropolskiej kultury prawnej / Grodziski, Stanisław (1929-) [2004]
18 [Rezension] - Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku / Wiślicz, Tomasz [2004]
19 [Rezension] - Kancelaria grodzka chełmska od XV do XVIII wieku. Studium o urzędzie, dokumentacji, jej formach i roli w życiu społeczeństwa staropolskiego / Łosowski, Janusz [2004]
20 Wokół sejmu piotrkowskiego ze stycznia 1534 roku / Wyczański, Andrzej (1924-2008) 2004
...