(1/3)
46 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
adel (grosspolen)  

[Hilfe]
  /
1 Memorialkultur in Polen um 1800. Das Mausoleum der Familie Raczyński in Rogalin / Jarzewicz, Jarosław (1959-) 2013
2 "Novo stylo sepultus?" Grabdenkmäler des großpolnischen Adels und des hohen Klerus im Spannungsfeld von ständischer Repräsentation und konfessionellem Ethos / Lipińska, Aleksandra 2013
3 Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1657 - 1680 / Klint, Paweł [Hrsg.] 2012
4 Identité et rivalité. La culture matérielle de la noblesse polonaise au XVIe siècle / Dumanowski, Jarosław 2010
5 Im Grenzraum zwischen Ostgalizien und Wolhynien. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges aus der Sicht einer amerikanisch-polnischen Gräfin / Cohen, Laurie 2009
6 Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1631-1655 / Klint, Paweł [Hrsg.] 2008
7 Szlachta wielkopolska wobec wojny trzydziestoletniej w latach 1618-1632. Zarys problematyki / Broniarczyk, Marcin 2008
8 Szlachta-mieszczanie w Wielkopolsce XV wieku (1400-1475) / Tymieniecki, Kazimierz (1887-1968) 2007
9 Szlachta wielkopolska na portretach trumiennych w Muzeum w Międzyrzeczu. Analiza genealogiczna / Sochala, Aneta 2007
10 Dwóch przedstawicieli zamożnej szlachty wielkopolskiej z drugiej połowy XVIII wieku w świetle inwentarzy i relacji pamiętnikarskiej (Leon Raczyński [ok. 1698-1755] i Józef Radoliński [zm. 1782]) / Krakowski, Stanisław 2007
11 Französische Historien- und deutsche Geschichtsmalerei. Über den Besuch des Grafen Raczynski im Salon von 1836 / Gaehtgens, Thomas W. 2006
12 Mise en scène sociale, identité et représentation. La culture matérielle de la noblesse de Grande Pologne au XVIIIe siécle / Dumanowski, Jarosław (1967-) 2006
13 Czas i ostentacja. Zegary w inwentarzach ruchomości szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku / Dumanowski, Jarosław 2006
14 Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku / Dumanowski, Jarosław (1967-) 2006
15 Nagrobki protestanckiej szlachty wielkopolskiej na przykładzie kościoła w Osowej Sieni / Bek-[Koreń], Aleksandra 2005
16 Związki małżeńskie Rafała z Gołuchowa z rodu Wieniawów (pierwsza połowa XV wieku) / Brzeziński, Witold 2005
17 Edukacja, prawo i wydatki. Miejsce wykształcenia w strategiach życiowych szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku / Dumanowski, Jarosław 2005
18 Magnackie splendory, szlacheckie dostatki. Materialne ramy życia bogatej szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku / Dumanowski, Jarosław 2005
19 Rodziny szlacheckie pogranicza wielkopolsko-brandenburskiego w XVI-XVIII wieku na portretach trumiennych w zbiorach Muzeum w Międzyrzeczu / Sochala, Aneta 2004
20 Życie kulturalne i towarzyskie / Kwilecki, Andrzej 2004
...