(1/6)
107 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
archaeology (aerial pictures)  

[Hilfe]
  /
1 Výsledky leteckého snímkování ÚAPP Brno na Moravě za rok 2008 / Čižmář, Ivan 2009
2 Dálkový archeologický průzkum starého sídelního území Čech. Konfrontace výsledků letecké prospekce a analýzy družicových dat / Gojda, Martin 2009
3 Výročí dvou průkopníků letecké fotografie a dálkového průzkumu / Gojda, Martin 2008
4 K osídleniu slovenskej časti dolnomoravského úvalu v 10.-14. storočí / Baxa, Peter 2008
5 "Letecká archeologie" a legislativa / Rak, Michal 2008
6 Historie viděná z výšky. Výstava o letecké archeologii / Gojda, Martin 2008
7 Hledání hranice v poušti. Počátky leteckého průzkumu pozůstatků Limes romanus na Předním východě a jeho průkopníci / Gojda, Martin 2008
8 Archiv leteckých snímků Archeologického ústav AV ČR v Praze (1992-2007) / Gojda, Martin 2008
9 Polní opevnění z roku 1813 mezi Postoloprty a Budyní nad Ohří: výsledky letecké prospekce a historického bádání / Smrž, Zdeněk 2007
10 Příkopová ohrazení starší doby bronzové na Moravě / Hašek, Vladimír 2006
11 Archeologické lokality na katastru obce Vranovice, okr. Břeclav / Matějíčková, Andrea 2006
12 Letecká archeologie na Moravě uskutečňovaná Jihomoravským muzeem ve Znojmě - etapa 2002-2005 / Kovárník, Jaromír 2006
13 Neuzeitliche Befestigungen von Städten in Mecklenburg-Vorpommern / Biermann, Felix (1969-) 2005
14 Luftbildarchäologie in Mecklenburg-Vorpommern / Jantzen, Detlef 2005
15 Interpretace leteckého archeologického snímkování zámeckého areálu na Valči / Pechová, Jana 2005
16 Překvapení v české krajině. Letecká archeologie objevuje fragmenty vojenských památek / Gojda, Martin 2005
17 Latać, latać i... interpretować: problemy i perspektywy polskiej archeologii lotniczej / Nowakowski, Jerzy 2005
18 Pamiątkowy album z polskimi zdjęciami lotniczymi z lat 1923-1929 / Krasnodębski, Dariusz 2005
19 Do trzech razy sztuka: próba interpertacji zdjęć lotniczych z Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej / Dolatowska, Agnieszka 2005
20 W poszukiwaniu salomonowego rozwiązania, czyli o tym, kto powinien interpertować zdjęcia lotnicze - słów kilka / Żuk, Lidia 2005
...