(1/2)
27 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
darwinismus  

[Hilfe]
  /
1 Darwin's Migration to the East: Literary Responses to Darwinism in Multi-Ethnic Galicia (Sacher-Masoch, Franko, Parandowski) / Schümann, Daniel (197x-) 2014
2 Darwin Haeckeli varjus. Evolutsiooniõpetuse retseptsioonist Eestis / Kalling, Ken 2012
3 "... im dunkeln Drange immer auf ein Ziel los". Wilhelm Bölsche als Darwin-Biograph / Saul, Nicholas 2012
4 Staatsfeind und Schönheitsgöttin. Bakteriologisches Wissen in Wilhelm Bölsches populärdarwinistischen Schriften / King, Martina 2012
5 Im Banne des Kunstwollens / Schneider, Lothar L. 2012
6 Charles Darwin, Imperium Britannicum a Evropa: K Darwinovu dvojitému výročí / Stella, Marco 2009
7 Vy jste Darwin! Yes, I am Darwin. Darwin českýma očima a darwinismus v českých zemích / Hermann, Tomáš 2009
8 Recepcja wydawnicza dzieł Karola Darwina w Polsce w XIX wieku / Jakubowski, Jakub 2009
9 The Echo of Darwin in Mendelʿs Brno / Orel, Vítězslav 2008
10 The Ideas of Charles Darwin in Lithuania: Contributions by Emigrant Authors during the Years of Occupation / Būda, Vincas 2008
11 Descent versus Extinction: The Reception of Darwin and Darwinism in Estonia / Kalling, Ken 2008
12 Between Sience and Ideology: The Reception of Darwin and Darwinism in der Czech Lands, 1859-1959 / Hermann, Tomáš 2008
13 Struggle for or against Participation? How Dawinism Came to Partitioned Poland in the 1860s and early 1870s / Schümann, Daniel (197x-) 2008
14 The Scientific Reception of Darwin's Work in Nineteenth-Century Hungary / Soós, Sándor 2008
15 The Reception of Darwin in Nineteenth-Century Hungarian Society / Mund, Katalin 2008
16 Recepcja darwinizmu w Królestwie Polskim. "Głos" (1886-1894) / Popławski, Błażej 2007
17 The History of Darwinism, and Darwinism as History / Beatty, John 2004
18 Dyskusje nad ewolucjonizmem Karola Darwina w myśli polskiej przełomu XIX i XX wieku / Becker, Piotr 2004
19 Darwinismus v díle Josefa Durdíka / Stibral, Karel 2003
20 Recepcja darwinizmu w Polsce / Brzęk, Gabriel 2001
...