(1/1)
17 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
eiszeit  

[Hilfe]
  /
1 Die Magdalénien-Kunst in Mähren / Lázničková-Galetová, Martina 2008
2 Kunst und Schmuck des Gravettien in Mähren / Oliva, Martin 2008
3 Późny paleolit niżu środkowoeuropejskiego w świetle chronostratygrafii późnego glacjału / Kabaciński, Jacek 2007
4 Eiszeitliche Funde von Lancken-Sassnitz, Lkr. Rügen? / Sommer-Scheffler, Markus 2007 [2008]
5 Geology and development of palaeolake Burtnieks during the Late Glacial and Holocene / Eberhards, Guntis 2006
6 Struktury glacjalne i preglacjalne jako tło dla archeologicznej interpretacji zdjęć lotniczych / Kijowski, Andrzej 2005
7 Gamtinės aplinkos kaitos ypatumai vėlyvojo ledynmečio ir holoceno laikotarpiu / Stančikaitė, Miglė 2004
8 Die spätglaziale und holozäne Vegetations- und Siedlungsgeschichte des östlichen Mecklenburg-Vorpommerns. Eine paläoökologische Studie / Endtmann, Elisabeth Barbara 2004
9 Początki zasiedlenia środkowej części Jury Polskiej na tle zmian środowiska przyrodniczego (od zlodowacenia odrzańskiego po interglacjał eemski) / Cyrek, Krzysztof 2004
10 Die Eiszeit im Kreis Osterode Ostpreußen / Liedtke, Herbert 2000
11 Późnoplejstoceńskie osady lessowe na seriach glacjalnych północnozachodniej polski oraz ich paleogeograficzne znaczenie / Issmer, Katarzyna 2000
12 Paragaudžio pilkapynas / Michelbertas, Mykolas 1997
13 Besondere eiszeitliche Oberflächengebilde um Stargard / Schwichtenberg, Alfred 1995
14 Zlodowacenie Karkonoszy - historia badań i rozwój poglądów (do 1985 roku) / Migoń, Piotr 1992
15 The evolution of the Wisłoka Valley near Dębica during the late glacial and holocene / Starkel, Leszek [Hrsg.] 1981
16 Zwischeneiszeitliche Erdschichten in der Umgebung Elbings und ihre Pflanzen- und Tierwelt / Müller, Traugott 1932
17 Zur Kenntnis der frühesten Besiedelung Nordostdeutschlands / La Baume, Wolfgang (1885-1971) 1924 [1925]