(1/1)
6 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
graphite  

[Hilfe]
  /
1 Grafit v době laténské na Moravě / Hlava, Miloš 2008
2 K problematice podnikatelských elit v českých zemích v oblasti těžby, zpracování a prodeje tuhy (grafitu) v 19. století a v první polovině 20. století (stav a perspektivy) / Dvořák, Jiří 2007
3 Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách / Tichý, Ladislav 2006
4 Das große Graphitwerk im Grund / Zednik, Rudolf 2003 [2002]
5 Nálezy surového grafitu při výzkumu mladobronzového osídlení mikroregionu Hříměždického potoka na Příbramsku v letech 1987-90 / Smejtek, Lubor 1998
6 Geschichte des Schwarzbacher Graphitbergbaues / Rankl, Grete 1995