(1/2)
29 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
historiographie, amerikanische  

[Hilfe]
  /
1 Jüdische Gesellschaft im Mittelpunkt. "Ghetto" und "Judenrat" als Themen der frühen englischsprachigen Holocaustforschung / Wagner, Birgitt 2011
2 Rok 1939 w historiografii amerykańskiej / Michałek, Krzysztof 2009
3 Dzieje Polski w amerykańskiej historiografii Europy. Królestwo Nigdzie / Kuczycki, John J. (1941-) 2007
4 Alte Legenden und neue Besuche des "Ostens". Über Norman M. Naimarks Geschichtsbilder / Hahn, Eva (1946-) 2006
5 Akcenty anglosaskie w twórczości naukowej Wojciecha Marii Bartla / Baran, Kazimierz 2006
6 Lexikon zahraničních historiků - bohemistů a recenzní zrcadlo AHR: české dějiny americkýma očima / Raková, Svatava 2005
7 II wojna światowa i Franklin Delano Roosevelt w najnowszej amerykańskiej historiografii / Parafianowicz, Halina 2005
8 Komputer w nauczaniu historii w literaturze anglosaskiej / Wojdon, Joanna 2005
9 Pohľad zblízka a zdiaľky. Výskum Slovenska v Severnej Amerike a stredoeurópske diskusie / Winkler, Martina 2004
10 Slowakeiforschung in Nordamerika / Winkler, Martina 2003
11 Polen als kranker Mann Europas? Jedwabne, das "Nachgedächtnis" und die Historiker / Tokarska-Bakir, Joanna (1958-) 2003
12 Pol'šča jak chvory čalavek Ėŭropy. Jadvabnae, "postpamjac'" i historyki / Takarska-Bakir, Janna 2003
13 The Conscience of a Positivist / Kuczycki, John J. (1941-) 2002
14 Stanislaus Blejwas on American Polonia / Galush, William J. 2002
15 The Intersection of History and Literature in the Scholarship of Stanislaus Blejwas / Napierkowski, Thomas J. 2002
16 "Accept No Excuses; Face Harsh Facts": Stanislaus Blejwas and the Scholarly Reconstruction of the Relationship of Poles and Jews / Biskupski, M. B. 2002
17 Medieval "East Colonization" in the Post-War Nort American and British Historiography / Górecki, Piotr 2002
18 Feudalizm - "rewolucja feudalna" - kryzysy władzy w Polsce XI-początku XII w. Punkt widzenia mediewistyki anglojęzycznej / Myśliwski, Grzegorz 2002
19 The Frontier Thesis and the Baltic Crusade / Urban, William 2001
20 The Polish Government's Policy on the Polish-Soviet Frontier in World War II as viewed by American, British and Canadian Historians / Cienciala, Anna M. 2001
...