(1/3)
41 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
historiographie, franzoesische  

[Hilfe]
  /
1 Rok 1939 w historiografii francuskiej / Gmurczyk-Wrońska, Małgorzata 2009
2 L'Europe centrale contemporaine et l'Europe: une réflexion française / Marès, Antoine 2009
3 T. G. Masaryk vo svetle dizertácie Alaina Soubigoua / Sivák, Jozef 2009
4 Poznámky k provenienci Palackého koncepce českých dějin / Maur, Eduard (1937-) 2009
5 Paměť a propaganda. Dějiny habsburské monarchie jako učebnice vědy o vládě v díle francouzských osvícenských historiků / Ondo Grečenková, Martina 2009
6 Der Traum von der Kaiserkrone. Die vergeblichen Bemühungen König Johanns von Böhmen um die Kaiserwürde / Pauly, Michel 2008
7 České dějiny v dnešní Francii / Ducreux, Marie-Élizabeth (-1982-) 2008
8 Dzieje Polski w badaniach historyków francuskich w XX wieku / Beauvois, Daniel (1938-) 2007
9 Dzieje Polski w badaniach Daniela Beauvois / Willaume, Małgorzata 2007
10 Historie jako "aplikovaná psychologie". K pozitivismu a historickému skepticismu Hippolyta Taina a jeho ohlasu v českém prostředí / Tinková, Daniela 2007
11 Francouzský pozitivismus a počátky české moderní literární historie / Bláhová, Kateřina 2007
12 Sigismund von Luxemburg und die französische Geschichtsschreibung / Csernus, Sándor 2006
13 Francouzská historiografie poslední třetiny 19. století a její vyrovnávání se s pozitivismem: historie mezi vědou, veřejným životem a politikou / Středová, Veronika 2006
14 "Represe lidové kultury" a "antropologie moci". Civilizační teorie Roberta Muchembleda v rámci diskusí o konceptu raně novověké "lidové" kultury ve francouzské historiografii 60.-80. let / Tinková, Daniela 2005
15 Rok 1945 w najnowszych publikacjach francuskich / Gmurczyk-Wrońska, Małgorzata 2005
16 "Čas nejistot" a kritický obrat. K diskusím ve francouzské historiografii na přelomu 20. a 21. století / Tinková, Daniela 2004
17 Francúzska historiografia 19. storočia o Slovákoch / Mojdis, Ján 2003
18 VI. sekce Ècole pratique a čeští historikové / Horská, Pavla 2003
19 Otázky recepce francouzské historiografie v českém prostředí: totální dějiny, dlouhé trvání a mentality / Nodl, Martin (1968-) 2003
20 Dobová recepce školy Annales v českých historických časopisech v 60. letech 20. století / Olšáková, Doubravka 2003
...