(1/1)
15 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
holocenas  

[Hilfe]
  /
1 Early Holocene hunter-gatherer societies in northern Poland - Pomerania / Kendelewicz, Tomasz 2007
2 Geology and development of palaeolake Burtnieks during the Late Glacial and Holocene / Eberhards, Guntis 2006
3 Ewolucja Doliny Bugu na wołyńskim i poleskim odcinku w okresie późnego Vistulianu i w Holocenie / Harasimiuk, Marian 2005
4 Gamtinės aplinkos kaitos ypatumai vėlyvojo ledynmečio ir holoceno laikotarpiu / Stančikaitė, Miglė 2004
5 Die spätglaziale und holozäne Vegetations- und Siedlungsgeschichte des östlichen Mecklenburg-Vorpommerns. Eine paläoökologische Studie / Endtmann, Elisabeth Barbara 2004
6 Zmiany środowiska przyrodniczego w okolicy wsi Osłonki (południowe Kujawy) pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych w środkowym holocenie / Nalepa, Dorota 2004
7 O roli człowieka w przekształcaniu środowiska przyrodniczego w holocenie na Płaskowyżu Nałęczowskim / Nogaj-Chachaj, Jolanta 2004
8 Holoceńska ewolucja systemu wielokorytowego Warty w okolicach Koźmina / Petera, Joanna 2004
9 Przebieg holoceńskiej ewolucji stoków doliny Warty na obszarze południowej części Kotliny Sieradzkiej w świetle analiz osadów stokowych / Twardy, Juliusz 2004
10 Osadnictwo we wczesnym i środkowym holocenie we Wrocławiu Oporowie / Bronowicki, Jarosław 2003
11 The Peenemünde-Zinnowitz area - the Holocene evolution of a coastal lowland / Hoffmann, Gösta 2002
12 Człowiek i środowisko przyrodnicze Kotliny Hrubieszowskiej u schyłku plejstocenu i w holocenie / Nogaj-Chachaj, Jolanta 2001
13 Zmiany szaty roślinnej okolic Jeziora Oleczno w późnym holocenie pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych / Filbrandt-Czaja, Anna 1999
14 Osteoarcheologija Lietuvoje. Vidurinysis ir vėlyvasis holocenas / Daugnora, Linas 1996
15 Uwagi o genezie i holoceńskiej historii Jeziora Arklickiego (woj. Olsztyn) / Błaszkiewicz, Mirosław 1995