(1/4)
67 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
ikonen  

[Hilfe]
  /
1 Peter I's Icon from the St Nicholas Church in Tallinn. Iconography and Ideology / Pogosjan, Jelena 2011
2 Das Wunder von Narva am 11. Mai 1558. Zur Geschichte der russischen Polemik gegen die Reformation im 16. Jahrhundert / Selart, Anti (1973-) 2009
3 Ikone. Menschliche Hypostase des Göttlichen. Ikonen der Altgläubigen aus polnischen und deutschen Museen und Privatsammlungen 17. bis 20. Jahrhundert / Schneider, Erich [Hrsg.] 2008
4 Artystyczne i duchowe oblicze ikony / Kobrzeniecka-Sikorska, Grażyna [Hrsg.] 2007
5 Russische Ikonen und Rußland im frühen Schaffen von R.M.Rilke / Ulbrecht, Siegfried (1962-) 2006
6 Půst očí. Výstava pravoslavného umění v Olomouci / Klípa, Jan 2006
7 Půst očí - pastva pro oči / Vokolková, Daniela 2006
8 Łaskami słynąca ikona Matki Bożej w Gudohajach na Białorusi. Studium ikonograficzno-historyczne / Wanat, Benignus Józef 2006
9 Łaskami słynąca ikona Matki Bożej w Gudohajach / Wanat, Benignus Józef 2006
10 Moje muzeum ikon - projekt scenariusza Muzeum Ikon w Supraślu / Tomalska, Joanna 2006
11 Ikonopys Zachidnoï Ukraïny XII-XV st / Dymytrij (Patriarch Ukraïns'koï Avtokefal'noï Pravoslavnoï Cerkvy) 2005
12 The Byzantine Struggle over the Icon. On the Problem of EasternEuropean Symbolism / Avenarius, Alexander 2005
13 Polskie świątki na ziemi Wilhelma Tella / Mossakowska, Monika 2005
14 Ikona Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim / Majczyna, Tomasz 2005
15 Dwie ikony maryjne z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Na temat pojęcia ikony staroobrzędowej / Sulikowska-Gąska, Aleksandra 2005
16 Dzieje jednego obrazu. Opowieść o Cudownej Ikonie Matki Boskiej Chełmskiej / Zięba, Józef 2005
17 Przemiany ikonograficzne ruskiego malarstwa ikonowego na wschodnich kresach I Rzeczypospolitej / Janocha, Michał 2005
18 Wpływ kultu supraskiej ikony Matki Bożej na inne ośrodki kulturowe w Wielkim Księstwie Litewskim / Chomik, Piotr 2005
19 Kult Jozafata Kuncewicza i jego pierwsze przedstawienia ikonowe w Rzeczypospolitej (do połowy XVII wieku) : Zarys problematyki / Gil, Andrzej 2005
20 Odnawianie ikon a status cudownych wizerunków na Rusi w XV-XVII w. / Sulikowska-Gąska, Aleksandra 2004
...