(1/1)
16 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
ikonografie krestanska  

[Hilfe]
  /
1 Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Jihočeském kraji. (Okresy České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor) / Maxová, Ivana 2009
2 Madona ze Slezské Ostravy. Pokus o ikonografickou intepretaci a zařazení do kontextu středoevropského umění / Važíková, Kateřina 2009
3 Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Pardubickém kraji / Nejedlý, Vratislav 2008
4 "...Im hospite Christus excipiatur". Freska v hlavním sále bývalého žďárského kláštera / Macurová, Zuzana 2008
5 Die Ikonographie der Marienhimmelfahrt in Schlesien im Mittelalter und ihre Stellung in Mitteleuropa / Freus, Pawel 2008
6 Bolestný Kristus a vizuální manifestace praesentia realis v umění pozdního středověku / Rywiková, Daniela 2008
7 Polnische, schlesische und mährische Darstellungen der sieben heiligen Zufluchten - ein deutsches Thema der Barockzeit / Moisan-Jabłońska, Christine 2008
8 Silesia mystica. Śląska ikonografia mistyczna i jej recepcja w Czechach i na Morawach w czasach baroku / Kozieł, Andrzej 2008
9 Hřbitov u kostela Panny Marie v Broumově / Skalický, Alexandr st 2007
10 Nebe na zemi / Břicháček, Pavel 2007
11 "Heidenstein" vskutku podivný a těžko pochopitelný / Kořán, Ivo (1934-) 2007
12 Soubor kachlů z obce Bulhary u Mikulova. Nálezové okolnosti / Pavlík, Čeněk 2006
13 Eucharistický mlýn v českém graduálu z Luzernu - pokus o ikonologickou interpretaci / Rywiková, Daniela 2006
14 Beránek boží a evangelisté na kachlích z Uherského Hradiště (?), Kroměříže a Lukova. Příspěvek ke studiu kulturně historických a technologických aspektů jednoho motivu kachlového reliéfu / Menoušková, Dana 2006 [2007]
15 Poznámky k rekonstrukci a k ikonografii Vyšebrodského oltáře / Royt, Jan (1955-) 2006
16 Křížek ze Sadů - příspěvek k interpretaci / Balcárek, Petr 2006