(1/2)
38 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
literatur, italienische  

[Hilfe]
  /
1 Dostojewskij in der deutschen und italienischen Literatur. Eine komparative Studie (1881-1927). / Torri, Stefania 2011
2 St. Elizabeth of Hungary in Italian Vernacular Literature. "Vitae", Miracles, Revelations, and the "Meditations on the Life of Crist" / Falvay, Dávid 2011
3 Lauras Schattenbild. Italienische Literatur in der polnischen und russischen Romantik / Fischer, Christine 2008
4 Tłumaczenie nowe, płomień dawny. Kilka uwag o przekładaniu włoskich sonetów miłosnych / Kuciak, Agnieszka 2007
5 The Eastern Neighbours. Images in Italian Literature Between the XIX and the XX Centuries / Valota, Bianca 2007
6 Renesančná ľúbostná poézia talianska, chorvátska, maďarská, slovenská a poľská vo vzťahu k petrarkizmu / Koprda, Pavol 2006
7 Echa włoskie w prasie polskiej (1860-1939) : Szkice bibliograficzne / Gurgul, Monika 2006
8 Literatura włoska w polskim oświeceniu w świetle ostatnich odkryć wpływów Metastasia / Klimowicz, Mieczysław 2006
9 "Polanos de Polunia". Polska i Polacy w tekstach Umberta Eco / Soliński, Wojciech 2006
10 Zainteresowanie piśmiennictwem włoskich autorów we Lwowie w XVI-XVII w. w świetle mieszczańskich inwentarzy bibliotecznych (1550-1700) / Różycki, Edward 2006
11 Das Problem der Moral in den Prosakomödien Stanisław Herakliusz Lubomirskis / Meer, Jan IJ. van der 2005
12 Mnoho veršotepců, málo básníků. Italština a italská literatura ve střední Evropě během 17. a 18. století / Catalano, Alessandro 2005
13 Kollár, Petrarca a Dante / Pelán, Jiří 2005
14 "Dantego któż się odważy tłumaczyć?". Studia o recepcji Dantego w Polsce / Litwornia, Andrzej 2005
15 Jaroslav Vrchlický a italská poezie jeho doby / Jandová-Obstová, Zora 2004
16 Il teatro italiano fra 1918-1940. Nel contesto storico-letterario teatro fascista e non fascista / Bronowski, Cezary 2004
17 "Historia znamienita o Gryzelli". Notatki do przyszłego wydania pierwszej noweli w literaturze polskiej / Franczak, Grzegorz 2004
18 Echa "Triumfów" Petrarki w poezji staropolskiej i oświeceniowej / Kostkiewiczowa, Teresa 2004
19 Włosi we Lwowie. Recepcja dramatu włoskiego w teatrze Skarbkowskim / Marszałek, Agnieszka 2004
20 À l'extrémité du monde occidental: l'image de la culture lituanienne dans les littératures italienne et française du XVIIe siècle / Kamuntavicius, M. Rustis 2003
...