(1/1)
12 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
literatura  

[Hilfe]
  /
1 Knižnice študentských literárnych spoločností pôsobiacich na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici / Matejková, Adriana 2007
2 Revízia slovenskej komédie jedného desaťročia. Slovenská komédia v rokoch 1935-1945 / Vojtechová, Eva 2007
3 Didaktická báseň o elektrickej sile od Jána Purginu / Síkorová, Elena 2007
4 Vydavateĺské aktivity, literárna a publicistická tvorba / Kačírek, Ľuboš 2007
5 Hitviták és irodalmi élet Kassán az 1660-as évtizedben / Heltai, János 2007
6 Literárny život Banskej Bystrice v 2. polovici 20. storočia / Borguĺová, Jana 2006
7 Rukopis z knižnice kláštora piaristov v Leviciach / Meszárosová, Klára 2006
8 Knihy potrebné pre farára (Tekov, prvá polovica 17. storočia) / Kohútová, Mária 2006
9 Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. Zv. 29. Fondy 211 - a72 (okrem 216) / Šišmišová, Karin [Hrsg.] 2006
10 Literárna činnosť profesorov piaristického gymnázia v Leviciach / Klimeková, Agáta 2006
11 Humanistické tradície v literárnom odkaze Slovenského národného povstania. Zborník príspevkov z odborného seminára k 60. výročiu Slovenského národného povstania a 100. výročia narodenia Ladislava Novomeského 2004
12 Partheneia Sacra. Príklad teologicko-spirituálnej emblemantiky / Dzurňáková, Zuzana 2004