(1/2)
30 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
orden (herz jesu)  

[Hilfe]
  /
1 Działalność Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (Sacré Coeur) w Zbylitowskiej Górze k. Tarnowa w latach 1939-1945 / Babicz, Bożena 2005/2006 [2006]
2 Archiwum Główne Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (AGłNSJ) w Krakowie / Kupczewska, Jadwiga M. 2005 [2006]
3 Dynamika wzrostu polskich sercanów w latach 1928-2003 / Majkowski, Władysław 2004
4 Nowe sposoby apostolatu w Prowincji Polskiej / Kałużny, Tadeusz 2004
5 Sercańskie seminarium misyjne - historia i teraźniejszość / Poleszak, Leszek 2004
6 Zaangażowanie duszpasterskie polskich sercanów w Słowacji / Bernaciak, Jerzy 2004
7 Zaangażowanie duszpasterskie polskich sercanów w Finlandii / Miś, Ryszard 2004
8 Wyzwania dla sercanów - podsumowanie przełożonego prowincji / Michałek, Tadeusz 2004
9 Początki Zgromadzenia Księży Sercanów w Polsce / Furczoń, Józef 2004
10 Wkład polskich sercanów w dzieło misyjne Zgromadzenia / Miś, Ryszard 2004
11 "Godziny próby" w życiu i działalności polskich sercanów w latach powojennych / Kamiński, Sławomir 2004
12 Zaangażowanie duszpasterskie polskich sercanów w krajach Europy Wschodniej / Kałużny, Tadeusz 2004
13 Sercanie w posłudze duszpasterstwa parafialnego / Ulaczyk, Antoni 2004
14 Kapłaństwo służebne w duchowości o. Leona Jana Dehona / Ziemann, Eugeniusz 2004
15 Uwierzyliśmy miłości. 75 lat obecności Zgromadzenia Księży Sercanów w Polsce 1928-2003. Księga jubileuszowa / Pisarek, Gabriel [Hrsg.] 2004
16 Ksiądz Kazimierz Wiecheć SCJ - założyciel Prowincji Polskiej Księży Sercanów / Nagy, Franciszek 2004
17 Ksiądz Mateusz Jeż - współfundator i pierwszy dobroczyńca sercanów / Ciemięga, Michał 2004
18 Ksiądz Władysław Majka SCJ - pierwszy mistrz nowicjatu / Jarzyna, Stanisław 2004
19 Działalność rekolekcyjno-misyjna - realizacją charyzmatu o. Leona Jana Dehona / Romańczyk, Marek 2004
20 Zaangażowanie duszpasterskie polskich sercanów w Austrii i Chorwacji / Ulaczyk, Antoni 2004
...