(1/2)
24 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
orden (kamaldulenser)  

[Hilfe]
  /
1 Bóg sam. O mniszkach kamedułkach w Polsce (1949-2009) / Rozynkowski, Waldemar (1968-) 2009
2 O potrzebie badań nad twórczością Tomasza Dolabelli. Ze studiów nad obrazami w kościele Mariackim i kościele Kamedułów na Bielanach w Krakowie / Żmudziński, Jerzy 2009
3 Imiona męskie używane w dobrach kamedułów wigierskich na Suwalszczyźnie w XVII wieku / Biolik, Maria 2008/2009 [2009]
4 Apostołowie milczenia / Kozłowski, Maksymilian W. 2005
5 Kilka aspektów pustelniczego doświadczenia wiary / Wencel, Korneliusz T. 2005
6 Marszałek funduje kamedułów / Kracik, Jan (1941-2014) 2005
7 Mnisi pustelnicy ze Srebrnej Góry / Szczurowski, Rafał 2005
8 Godła wspólnot kamedulskich. Próba interpretacji / Marecki, Józef (1957-) 2005
9 Architektura i wystrój eremów kamedulskich w świetle prawodawstwa zakonnego / Rotter, Lucyna 2005
10 Paralelizm wartości ideowych, artystycznych i przestrzennych eremu oo. Kamedułów na Bielanach w Krakowie z pustelnią karmelitów bosych w Czernej do końca XVIII wieku / Wanat, Benignus Józef 2005
11 Geneza artystyczna scen pasyjnych na kolumnie zwanej "Boża Męka" przed klasztorem Kamedułów na Bielanach, czyli o popularności rycin ilustrujących "Evangelicae Historiae Imagines..." Hieronymusa Natalisa / Frey-Stecowa, Beata 2005
12 Twórczość malarza-kameduły o. Wenantego z Subiaco w świetle najnowszych badań / Małkiewicz, Adam 2005
13 Kapituła Kampinowsko-Bielańska podjęciem tradycji kamedulskiej na Bielanach / Seniuk, Aleksander 2004
14 Ojciec Piotr: benedykt, kameduła, rekluz / Florkowska, Marzena 2004
15 Kameduli w służbie Bogu i ludziom / Paszek, Małgorzata [Hrsg.] 2003
16 Kronika początków mniszek kamedułek w Polsce / Rozynkowski, Waldemar (1968-) [Hrsg.] 2003
17 Wartości architektoniczno-przestrzenne zespołu pokamedulskiego - Eremus Silvae Aureae w Rytwianach / Brykowska, Maria 2003
18 Dzieje kultu Pięciu Braci Męczenników w Polsce i Europie - Cz. 2 : dzieje Kazimierza Biskupiego / Szymkowski, Antoni [Hrsg.] 2002
19 Zarys dziejów Konwentu O.O. Kamedułów w Bieniszewie (1663-1985) / Stalica, Wiktor 2002
20 Zespół kamedulski w Bieniszewie. Studium historyczno-architektoniczne / Kręglewska-Foksowicz, Ewa 2002
...