(1/5)
95 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
orden (klarissen)  

[Hilfe]
  /
1 Zur Geschichte und Bedeutung der Stiftung des Klarissenklosters in Zawichost / Pleszcyński, Andrzej 2013
2 Stabilisation and Continuity. The Nunnery of the Order of St. Clare in Stary Sącz from the Visitation of Cardinal Jerzy Radziwiłł (1599) to the Reformation of Bishop Kajetan Sołtyk (1763) / Przybyłowicz, Olga Miriam 2012
3 Fromme Frauen oder ungebärdige und verdorbene höhere Töchter? Eine Verbotsliste des Provinzials Ulrich von Hagen aus dem Jahre 1365 für die Breslauer Klarissen / Honemann, Volker (1943-) 2012
4 Frauenklöster im "langen" 18. Jahrhundert (Zentral- und Osteuropa), Sektion des 13. Internationalen Kongresses zur Erforschung des 18. Jahrhunderts / Schneider, Christine 2011
5 Kloster, Wirtschaft und Stadt im Spätmittelalter / Holzwart-Schäfer, Iris 2009
6 Ksienie klasztoru klarysek pw. św. Andrzeja Apostoła w Krakowie w XVII-XVIII wieku / Sander, Elżbieta 2009
7 "Pro remedio anime?" Fundacja klarysek w Głogowie / Przybyłowicz, Olga Miriam 2009
8 Ziemia ząbkowicka. Studia historyczne / Grygorcewicz, Bartosz [Hrsg.] 2009
9 Kultura muzyczna klasztoru PP. Klarysek w Starym Sączu w latach 1700-1782 / Cempura, Henryk 2009
10 Społeczeństwo, kultura, inteligencja. Studia historyczne ofiarowane Profesor Irenie Homoli-Skąpskiej [ur. 1929] / Orman, Elżbieta [Hrsg.] 2009
11 Zakony i zgromadzenia zakonne na ziemi głogowskiej. Materiały z cyklu konferencji popularno-naukowych "Z dziejów Kościoła katolickiego na ziemi głogowskiej" zorganizowanych przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Głogowie w latach 2005-2008. Praca zbiorowa / Górniak, Marek Robert [Hrsg.] 2009
12 Primum vivere deinde philosophari. O ludziach czynu w dziejach Europy Środkowej i Wschodniej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Rzońcy z okazji siedemdziesiątych urodzin / Białokur, Marek [Hrsg.] 2009
13 Agnes von Böhmen und die Klosteranlage der Klarissen und Franziskaner in Prag. Leben und Institution, Legende und Verehrung / Felskau, Christian-Frederik 2008
14 Stulecie Zakładu Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1908-2008. Księga jubileuszowa / Kaczanowski, Krzysztof [Hrsg.] 2008
15 Die Reform des Konvents des Franziskanerordens von Eger und der Einzug der Observanten / Halla, Karel 2007
16 Clare of Assisi and the Mysticism of Motherhood / Delio, Ilia 2007
17 Paulsdorfové a chebské klarisky. Příspěvek k nejstarším dějinám Dřenice a Klášterního Dvora / Knoll, Vilém 2007
18 Středoevropské zbožné ženy z panovnického prostředí ve 13. století a jejich vztah k rodovým fundacím / Špůrová, Markéta 2007
19 Fundacja klasztoru klarysek wrocławskich na tle fundacji innych placówek żeńskiego zakonu franciszkańskiego na ziemiach polskich / Sutowicz, Anna 2007
20 Kościół PP. Klarysek - garnizonowa świątynia przedwojennego Lwowa / Smìrnov, ûrìj] Smirnow Jurij 2007
...