(1/1)
18 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
prestavby  

[Hilfe]
  /
1 Zamýšlená přestavba dominikánského kláštera na Starém Městě aneb z pohádky do pohádky / Samojská, Kateřina 2009
2 Dějiny "Starého hradu" v Želetavě / Hodeček, Dalibor 2008
3 Vlašský dvůr / Záruba, František 2008
4 Kaple sv. Barbory na olomouckém kapitulním děkanství / Mlčák, Leoš 2008
5 Vladislavská přestavba hradu Křivoklátu / Durdík, Tomáš (1951-2012) 2008
6 Rybí sádky na Horním náměsti ve Znojmě / Bouda, Otto 2007[2008]
7 Počátky Beuronské umělecké kolonie v Praze. Emauzy a Sacré Coeur 1880-1884 / Foltýn, Dušan 2007
8 Mladší lucemburská přestavba Starého královského paláce na Pražském hradě / Chotěbor, Petr (1950-) 2006
9 K dataci pozdně gotické přestavby hradu v Chyších / Úlovec, Jiří (1957-) 2006
10 Sídla rodu von Liebenstein v česko-bavorském pohraničí a počátky hradu Liebenstein v Libé / Karel, Tomáš 2006
11 Přestavba domu U Hybernů z pohledu architekta / Klang, Michael 2006
12 Hrad Žerotín / Záruba, František 2006
13 Letovice na Moravě - stavební vývoj a proměny zámeckého souboru / Kašička, František 2006
14 Stará Ves nad Ondřejnicí - projekt nerealizované představby kostela od architektů Františka Grossmanna a Františka Fialy z roku 1910 / Stanieková, Andrea 2005
15 K problematice raně gotických přestaveb Břevnovského, Sázavského a Strahovského kláštera / Kovář, Miroslav 2005
16 Plány přestavby zámku v Ploskovicích / Macek, Petr (-1978-2014-) 2004
17 100 let od prvních pokusů o přestavbu přeštického chrámu / Mrkvička, Jan 2002
18 O panství a podnikavém panovníkovi z Liechtensteina / Růženecká, Ludmila 1998