(1/1)
13 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
rezervace pamatkove  

[Hilfe]
  /
1 Encyklopedie českých vesnic. Vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl 4. Ústecký kraj / Pešta, Jan 2009
2 Památková rezervace Betlém Hlinsko. Domek čp. 158 / Vojancová, Ilona 2008
3 Patnáct let Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón / Košatková, Blanka 2007
4 Anketa k využívání dotačního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2007
5 Encyklopedie českých vesnic. Díl 3. Západní Čechy / Pešta, Jiří 2005
6 Encyklopedie českých vesnic. Vesnické památkové rezervace, zóny a ostaní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl 2. Jižní Čechy / Pešta, Jan 2004
7 Lidová architektura. Vesnické památkové rezervace a zóny, krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji / Foud, Karel 2004
8 Památkové hodnocení VPR Lipina a VPZ Komorní Lhotka / Bartošová, Marie 2003
9 Encyklopedie českých vesnic. Vesnické památkové rezervace, zóny a ostaní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl 1. Střední Čechy a Praha / Pešta, Jan 2003
10 Městská památková zóna Bruntál. Zhodnocení a plán zásad památkové ochrany území (hlavní body) / Mezerová, Ľubica 2000 [2001]
11 Některé příklady nové výstavby v pražské památkové rezervaci po roce 1989 / Polívková, Helena 2000
12 Likvidace Horního Slavkova / Tomíček, Rudolf 2000 [vyd. 2001]
13 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny - několik poznámek k jeho praktickému uplatnění / Berková, Jana 1999