(1/2)
23 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
samorzad terytorialny  

[Hilfe]
  /
1 Rola samorządów terytorialnych w rozwiązywaniu problemów społeczno-demograficznych / Rauziński, Robert 2007
2 Wpływ samorządu terytorialnego na lokalny rozwój gospodarczy / Honka, Norbert 2007
3 Prawno-organizacyjna analiza działalności gospodarczej powiatów samorządowych w kontekście zadań realizowanych w sferze użyteczności publicznej / Malinowski, Przemysław 2007
4 Logo województwa śląskiego - źródła inspiracji / Kliś, Michał 2007
5 Samorząd terytorialny na Dolnym Śląsku - siedemnaście lat doświadczeń / Waszkiewicz, Jan 2007
6 Manual znaku Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie oraz Śląskiej Sieci na Rzecz Wzornictwa / Kmita, Anna 2007
7 Wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców na przykładzie samorządu terytorialnego województwa opolskiego / Honka, Norbert 2007
8 Rada Miejska na koniec IV i u progu V kadencji / Smolny, Henryk 2006 [2007]
9 Rada i Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego III kadencji / Kozak, Beata 2006 [2007]
10 Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wybrani w wyborach w dniu 27 października 2002 r. 2003
11 Władze miasta Poznania 2003
12 Aktywność gmin w pozyskiwaniu dochodów (na przykładzie województwa wrocławskiego) / Wysoczańska, Małgorzata 1998
13 Szansa na sukces: budowanie więzi / Silarska, Jadwiga 1994
14 Rada Miejska (Oleśnica) : Pierwsza samorządowa kadencja. Bilans za lata 1990-1994 / Dynak, Władysław [Hrsg.] 1994
15 O poziomie integracji samorządowych zbiorowości terytorialnych subregionu jeleniogórskiego / Obrębalski, Marek 1994
16 Wrocławski Sejmik Samorządowy 1990-1994 / Dynak, Władysław [Hrsg.] 1994
17 Tymczasowa Komisja Doradcza Zarządu Miasta Głogowa w latach 1945/1946. Próba tworzenia samorządu mieszkańców / Chutkowski, Janusz 1993
18 Burmistrzowie Cieszyna / Iwanek, Witold 1993 (1992)
19 Samorząd terytorialny I kadencji 1990-1994 [w Dzierżoniowie] / Cegiełka, Mateusz 1993
20 Právní základy pro působení obecní samosprávy na tzv. Zaolží v období 1938-1939 / Sieradzka, Danuta (1947-) 1993
...