(1/2)
36 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
sprache, franzoesische  

[Hilfe]
  /
1 "J'écris par lambeaux". Der literarische Stil des Grafen von Lamberg / Cerman, Ivo 2013
2 Présence de la langue française en Pologne aux XVIe et XVIIe siècles / Serwański, Maciej 2012
3 Kulturbilder und ästhetische Verarbeitung des Französischen in den letzten Romanen Milan Kunderas und ihre Wiedergabe im Polnischen, Tschechischen und Deutschen. Der Versuch einer kultursemantischen und diskursanalytischen Funktionsbestimmung der interlingualen Invarianz/Varianz / Kosta, Peter 2010
4 L'âge d'or de la medicine francophone à L'Université de Vilnius / Edel, Philippe 2009
5 Francouzské překlady "belles infidèles" z osobní knihovny kněžny Marie Ernestiny z Eggenbergu / Radimská, Jitka 2009
6 Jinde. Francouzská tvorba Věry Linhartové / Košnarová, Veronika 2009
7 Molier w defensywie. Regres znajomości języka francuskiego w Polsce Ludowej / Pleskot, Patryk 2008
8 Sociální a kulturní funkce francouzštiny ve společnosti českých zemí v období "mezi časy" / Lenderová, Milena (1947-) 2008
9 Jan Potocki - "maniak" języka francuskiego / Ryba, Janusz 2007
10 Galicyzmy w Słowniku Języka Polskiego XVII I 1. połowy XVIII wieku (uwagi po lekturze 1. tomu słownika) / Rzepka, Wojciech Ryszard 2006
11 Gestion des tâches et mode d'accès à la langue. L'apprentissage du français en milieu institutionnel polonais / Piotrowski, Sebastian 2006
12 Translating Milan Kundera / Woods, Michelle 2006
13 O Stanisławie Orzechowskim po francusku przed stu siedemdziesięciu laty / Starnawski, Jerzy (1922-) [Hrsg.] 2006
14 "Auf geborgtem Boden". Rilke und die französische Sprache / Schweikert, Rudi [Hrsg.] 2005
15 Recepcja kultury i języka francuskiego w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym / Głębocka, Barbara 2005
16 Jak język polski i francuski odzwierciedla wzajemne postrzeganie Polaków i Francuzów / Cholewa, Joanna 2005
17 Francuz'ka perekladna kniga u L'vovì v drugìj polovinì XVIII stolìttja / Kačur, ìrina 2004
18 Problémy české exilové prózy sedmdesátých a osmdesátých let se zvláštním zřetelem na romány Josefa Škvoreckého a Milana Kundery / Hanko, Ludmila B. 2003
19 První francouzský překlad Komenského Labyrintu světa / Caravolas, Jean Antoine 2002
20 K francouzskému překladu Babičky / Khel, Richard 2002
...