(1/7)
129 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
staatspraesidenten  

[Hilfe]
  /
1 Tomas Garrigue Masaryk. Sein kritischer Realismus in Auswirkung auf sein Demokratie- und Europaverständnis / Tulechov, Valentina von 2011
2 The 2010 Presidential Election in Poland / Rosset, Jan 2011
3 Politiker mit Augenmaß. Ein Porträt des neuen polnischen Staatspräsidenen Bronisław Komorowski / Lesser, Gabriele 2010
4 Polens eigensinniger Held. Wie Lech Wałęsa die Kommunisten überlistete / Vetter, Reinhold (1946-) 2010
5 Polen zu den Präsidentschaftswahlen / Ruchniewicz, Krzysztof (1967-) 2010
6 Die Stellvertretung des Staatsoberhauptes in Ungarn zwischen 1920 und 1944 / Szabó, István 2009
7 Ohlédnutí za T. G. Masarykem / Lovčí, Radovan 2009
8 Jak jsem zahrál prezidentu T. G. Masarykovi / Ingriš, Eduard 2009
9 Masaryk! Ne Lenin. Moje svědectví / Houška, Vítězslav 2009
10 Vnuci prezidenta T. G. Masaryka. Herbert a Leonard Revilliodovi a jejich zvláštní osudy / Paukertová-Leharová, Libuše 2009
11 Diskuse kolem formy maďarského státu a volby prezidenta v roce 1946 / Irmanová, Eva 2009
12 Masaryk a Beneš o byrokracii / Navrkal, Milan 2009
13 T. G. Masaryk vo svetle dizertácie Alaina Soubigoua / Sivák, Jozef 2009
14 O Edvardu Benešovi v "osmičkovém roce" 2008 / Gabriel, Jiří 2009
15 Oslovuje nás T. G. M.? / Dokulil, Miloš 2009
16 O smyslu vzdělanosti a jiná zamyšlení. Sborník projevů pronesených na slavnostním setkání u příležitosti 159. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka v budově poslanecké sněmovny Parlamentu Česé republiky / Nytrtová, Olga [Hrsg.] 2009
17 T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. Sborník příspěvků z XIII. semináře Masarykova muzea v Hodoníně 11. - 12. listopadu 2008 / Chovančíková, Irena [Hrsg.] 2009
18 Státnický zájem T. G. Masaryka o Makedonii a makedonskou otázku 1919-1935 / Veljanovski, Novica 2009
19 Masarykova idea československého státu / Bednář, Miloslav 2009
20 Mezi Masarykem a Kramářem. Fenomén Ruska při vzniku ČSR / Vlček, Radomír 2009
...