(1/5)
82 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
staciatikiai  

[Hilfe]
  /
1 Orthodoxe / Müller, Andreas 2014
2 Ours or Others: Orthodox Population in the Multifaith and Multicultural Polish-Lithuanian Commonwealth from the 16th to the 18th Century / Mironowicz, Antoni 2013
3 Tannenberg und die ostslawische orthodoxe Welt / Sahanovič, Henadz 2012
4 The History of Religion in Lithuania since the Nineteenth Century / Streikus, Arūnas 2012
5 Lithuanians and Russification in the Late Imperial Period / Weeks, Theodore R. (-1993-2014-) 2012
6 Jüri Truusmann (1856-1930), Zensor und aktiver Teilnehmer am gesellschaftlichen Leben in der Zeit der Russifizierung / Lõuna, Anneli 2011
7 Kościół prawosławny na Pomorzu Zachodnim. Część II / Dudra, Stefan 2009
8 What was Not Understood by Martin Gruneweg in the Orthodox Culture of Eastern Europe? / Dmitriev, Mikhail 2009
9 Prawosławie w Bieszczadach po II wojnie światowej / Brożyniak, A. 2009
10 Prawosławie na Dolnym Śląsku (na tle prawosławia powszechnego) / Żerelik, Rościsław (1956-) 2009
11 The Problem of the Confessional Recruitment of the Students at the Faculties of the Humanities and Science of the Transylvanian University / Nagy, Péter, Tibor 2008
12 Kościół prawosławny na Pomorzu Zachodnim. Część I / Dudra, Stefan 2008
13 Współpraca protestantów i prawosławnych na sejmikach litewskich w czasie panowania Zygmunta III / Kempa, Tomasz 2008
14 National Self-Preservation in 18th Century Serbian Church Architecture in Hungary / Nagy, Marta 2008
15 Pravoslavní v Československu v letech 1918-1953. Příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi / Marek, Pavel 2008
16 K otázce konverze volyňských Čechů k pravoslaví v 80. letech 19. století / Vaculík, Jaroslav (1947-) 2008
17 Pravoslaví mezi historií a teologií / Boček, Pavel 2008
18 Prawosławni wobec rokoszu Zebrzydowskiego / Kempa, Tomasz 2008
19 Wobec kontrreformacji: protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku / Kempa, Tomasz 2007
20 Die Rumänen Siebenbürgens unter den protestantischen Fürsten (1606-1691) / Bitay, Árpád 2007
...