(1/2)
31 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
uegyfelkoer  

[Hilfe]
  /
1 Zdenko Adalbert Popel von Lobkowitz. Die Laufbahn eines spanischen Klienten am Kaiserhof / Marek, Pavel 2013
2 Die Fürstenberger zwischen Südwestdeutschland, Böhmen und Wien / Mauerer, Esteban 2013
3 Geistliche Karrieren der Schaffgotsch. Aufstiegsstrategien und Karrierewege in der "hierarchia catholica" vom 17. bis zum 19. Jahrhundert / Bahlcke, Joachim (1963-) 2010
4 Fakcja sapieżyńska na sejmach Rzeczypospolitej w 1654 roku - rozpad litewskiego stronnictwa dworskiego / Sawicki, Mariusz 2008
5 Klientelizm w perspektywie wyborów samorządowych - studium miasta średniej wielkości. Hipoteza klientelistyczna jako próba wyjaśnienia "fenomenu reelekcji" / Rutkowski, Piotr 2008
6 Klientelní strategie španělských králů na pražském císařském dvoře konce 16. a počátku 17. století / Marek, Pavel 2007
7 Specyfika klientelizmu wielkopolskiego w XVII wieku / Brzozowski, Artur 2006
8 Dobrodziejki i klienci. Z dziejów patronatu kobiecego w czasach saskich / Popiołek, Bożena 2006
9 Klientela hetmańska armii litewskiej z lat 1648-1667 / Rachuba, Andrzej (1951-) 2006
10 Dwór wojskowy i klientela hetmańska Stanisława Jabłonowskiego w końcu XVII wieku / Wagner, Marek 2006
11 Clientelism in the Silesian Coal Mining Industry / Gadowska, Kaja 2005
12 Ungleiche Freundschaft. Klientelbeziehungen von der Antike bis zur Gegenwart / Mączak, Antoni (1928-2003) 2005
13 Klientelė Reformacijos verpetuose: bajoro Skaševskio biografijos tyrimas / Ragauskienė, Raimonda 2005
14 Globėjo pareigos tarnybininkams ir klientams, remiantis Kristupo II Radvilos (1585-1640) klientelės pavyzdžiu: lūkesčiai ir tikrovė / Augustyniak, Urszula 2003
15 Nierówna przyjaźń. Układy klientelne w perspektywie historycznej / Mączak, Antoni (1928-2003) 2003
16 "Clarissime domine, mnoho-li Vaše fara vynáší?" Solidarita nebo klientelismus: materiální zázemí českého vlastence v prvních desetiletích 19. století / Hlavačka, Milan (1955-) 2001
17 Rožmberská klientela 15. století. III. Jan Jedlice z Obděnic a Konrád z Petrovic / Šimůnek, Robert (1971-) 2001
18 Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640): mechanizmy patronatu / Augustyniak, Urszula 2001
19 Rožmberská klientela 15. století. II. Mikuláš z Krchleb / Šimůnek, Robert (1971-) 2000
20 Rožmberská klientela 15. století. I. Pavel Dětřichovic, novoměstský purkmistr v rožmberských službách / Šimůnek, Robert (1971-) 2000
...