(1/1)
1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
wiener kreis  

[Hilfe]
  /
1 Česko-slovenský štrukturalizmus a Viedenský scientizmus : (zborník referátov z konferencie); konferenciu usporiadali: Filozofická Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Ústav Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied; 5. - 7. septembra 1991 v Bratislave / Michalovič, Peter [Hrsg.] 1992