1 results matching your query
Author Jacek Unuczek
Title Próba nowej interpretacji problemu przynależności politycznej Śląska i Małopolski do Polski w X wieku [Versuch einer neuen Interpretation des Problems der politischen Zugehörigkeit Schlesiens und Kleinpolens zu Polen im 10. Jahrhundert]
Published in Monastycyzm. Słowiańszczyzna i państwo polskie / Ed. Bobowski, Kazimierz (1939-) : Wrocław 1994 (Prace Historyczne; 8), 26-40
Geogr. Keyword Breslau
Time keyword 905-1125
Copyright IH UWr
OPAC [Search the Herder-Library catalogue] [Search the KVK catalogue]
 

other output format

output format
standard format
ISBD
Allegro format