(1/1)
7 results matching your query
geographical keyword:
rownina dolna/ketrzyn  

[Help]
  /
1 Zur materiellen Kultur der Prußen während der Ordenszeit im 14./15. Jahrhundert. Das archäologische Fallbeispiel Burg und Gräberfeld Unterplehnen, Kr. Rastenburg (Równina Dolna, pow. Kętrzyński) / Goßler, Norbert 2013 [2014]
2 Die archäologischen Untersuchungen am spätmittelalterlichen Gräberfeld und am Burgwall von Unterplehnen, Kr. Rastenburg (Równina Dolna, pow. Kętrzyński) zwischen 1827 und 1940. Ein Rekonstruktionsversuch anhand der Materialien im Berliner Bestand der Prussia-Sammlung (ehem. Königsberg/Ostpreußen) / Goßler, Norbert 2013
3 U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej. Pogranicze polsko-ukraińskie w perspektywie badań archeologicznych. Frühzeit Ostmitteleuropas. Das polnisch-ukrainische Grenzgebiet aus archäologischer Perspektive / Dębiec, Maciej [Ed.] 2007
4 Analiza antropologiczna materiału kostnego z badań cmentarzyska ciałopalnego przeprowadzonych w roku 2000 w Równinie Dolnej na stanowisku III / Stanaszek, Łukasz [Maurycy] 2000
5 Grób szkieletowy kobiety odkryty na ciałopalnym cmentarzysku bałtyjskim z okresu wpływów rzymskich w Równinie Dolnej, gm. Korsze, pow. Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie / Kawiecka, Małgorzata 2000
6 Materiały archiwalne z cmentarzyska wielokulturowego w Równinie Dolnej (d. Unter-Plehnen) z Archiwum Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie / Wyczółkowski, Mariusz 1999
7 Das frühordenszeitliche Gräberfeld von Unter-Plehnen als Gegenstand deutscher und polnischer Forschung / Ross, Erhard 1982