(1/2)
25 results matching your query
personal name:
peregrinus von oppeln (1260-1335) #  

[Help]
/
1 Struktury emocji. "Imagines agentes" w kazaniach Peregryna z Opola / Kiełbus, Marcin 2014
2 The Moment of Death - a Time of Fear or of Hope: 'Eschatology' in the Light of Mediaeval Preaching / Nowak, Kamila 2012
3 Świętość na ziemi raciborskiej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniu 16 stycznia 2009 przez Urząd Miejski w Raciborzu, Parafię Wniebowzięcia NMP w Raciborzu oraz Katedrę Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Muzeum Miejskim w Raciborzu, z okazji 650 rocznicy śmierci świątobliwej Eufemii (OFKI) / Wolnik, Franciszek [Ed.] 2009
4 Pérégrin d'Opole (vers 1260-vers 1330): Un prédicateur dominicain à l'apogée de la chrétienté médiévale / Martin, Hervé 2008
5 Średniowieczne kazanie hagiograficzne na przykładzie kazań "de sanctis" Peregryna z Opola / Pawiński, Sławomir 2008
6 Symbolika roślin w kazaniach Peregryna z Opola / Zagożdżon, Joanna 2008
7 O źródłach dominikańskiego kaznodziejstwa XIII wieku na przykładzie kazań Jakuba z Voragine i Peregryna z Opola / Kochaniewicz, Bogusław 2008
8 Mendykanci w średniowiecznym Krakowie / Ożóg, Krzysztof (1956-) [Ed.] 2008
9 Recepcja kazań Peregryna z Opola w klasztorach śląskich w świetle zachowanych zbiorów bibliotecznych / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2008
10 Peregryn z Opola (XIII-XIV w.) / Sadowski, Piotr 2006
11 Stan i perspektywy badań nad dominikanami w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem Śląska) / Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959-) 2006
12 O badaniach nad kaznodziejstwem (dominikańskim) słów kilka. (Głos w dyskusji nad stanem i perspektywami badań nad historią dominikanów w Polsce / Wójcik, Dagmara 2006
13 Le prédicateur polonais Pérégrin d'Opole (vers 1260-vers 1330) évoque la figure de saint Adalbert / Martin, Hervé 2004
14 Średniowieczne kazania Peregryna z Opola / Pośpiech, Jerzy (1933-) 2002
15 Mittelalterliche Bibelexegese am Beispiel der Predigten des Peregrinus von Oppeln / Wünsch, Thomas (1962-) 2002
16 Peregryn z Opola: Kazania de tempore i de sanctis / Wolny, Jerzy [Ed.] 2001
17 Peregrinus von Oppeln / Marschall, Werner 1999
18 Peregrinus Polonus (Opoliensis) / Migoń, K[rzysztof] 1999
19 Handschriften und Inkunabeln des Peregrinus in Ungarn / Madas, Edit 1997
20 Zur Gestaltung von Predigtexempla aus den "Sermones de tempore" des Peregrinus von Oppeln. / Wünsch, Thomas (1962-) 1997
...