(1/3)
51 results matching your query
subject keyword:
margraves (Moravia)  

[Help]
  /
1 Tajemství smrti Jošta Lucemburského markrabí moravského a krále římského / Koláček, Luboš Y. 2008
2 Dvory prvních moravských markrabat / Wihoda, Martin (1967-) 2008
3 Osobnost moravského markraběte Jošta Lucemburského a jeho návštěva Polné / Korner, Jindřich 2008
4 Vladislav Jindřich / Wihoda, Martin (1967-) 2007
5 Václav II. jako moravský markrabě / Libor, Jan 2007
6 Moravská markraběnka Heilwida / Wihoda, Martin (1967-) 2007
7 Světla a stíny vlády moravských Lucemburků / Mitáček, Jiří 2007
8 Ve znamení draka a kříže. Vláda Zikmunda Lucemburského na Moravě (1419-1423) / Elbel, Petr 2007
9 Vladislav Jindřich. Obtížné počátky moravského markrabství / Wihoda, Martin (1967-) 2007
10 Albrecht V. Habsburský (1411-1439), jeho vláda na Moravě a první pokus o "Podunajskou monarchii" / Baletka, Tomáš 2007
11 Cesta Moravy k markrabství / Žemlička, Josef (1946-) 2007
12 Vladislav Jindřich / Wihoda, Martin (1967-) 2007
13 Die Länder der Böhmischen Krone. Mähren - auf dem Weg zur Eigenständigkeit / Chamonikola, Kaliopi 2006
14 Dvůr moravských Lucemburků a perspektivy jeho dalšího studia / Baletka, Tomáš 2006
15 Nápis v ambitu velehradského kláštera / Bistřický, Jan (1930-2008) 2006
16 Hrobka moravského markraběte Vladislava Jindřicha na Velehradě / Pojsl, Miloslav 2006
17 Mocran et Mocran. Třetí basilejská listina Fridricha II. v kontextu Zlaté buly sicilské / Žemlička, Josef (1946-) 2006
18 Kulturní panovník v rozjitřené době. Jošt Lucemburský / Mezník, Jaroslav (1928-2008) 2006
19 Výklenková hrobka na Velehradě / Pojsl, Miloslav 2006
20 Itinerář moravského markraběte Přemysla (1209-1239) / Bárta, Stanislav 2006
...