1 znalezionych rekordów
Autor Andrzej Marzec
Tytuł Die Amtsträgerelite im Königsreich Polen unter Władysław Ellenlang und Kasimir dem Großen (1305-1370)
Opublikowano w Studien zum Adel im mittelalterlichen Polen / Red. Mühle, Eduard (1957-) : Wiesbaden 2012 (Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien; 25), 303-334, Kt.
Uwagi Zuvor erschienen u.d.T.: "Elita wobec władzy i władza wobec elity w królestwie Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego", aus: Monarchia w sredniowieczu. Władza nad ludźmi, władza nad terytorium, Warzswa/Kraków 2002, S. 139-168; Übersetzung des Ausgangstextes von Jürgen Heyde
Klasyfikacja 06.02 - Część chronologiczna :: Średniowiecze
Hasło przedmiotowe królowie polscy ; osoba pełniąca określoną funkcję ; szlachta (Polska) ; elity polityczne
Hasło geograficzne Polska, królestwo (-1569)
Hasło osobowe Wladislaw I. der Ellenlange (1259/60-1333) ; Kasimir III. der Große (1310-1370)
Hasło chronologiczne 1305-1370
Copyright HI Marburg
Katalog online [Szukaj w bibliotece HI] [Szukaj w katalogu KVK]
 

Inny format wyświetlania

Formaty wyświetlania
Format standardowy
ISBD
Format - Allegro (wewnętrzy)