1 znalezionych rekordów
Autor Jakub Wysmułek
Tytuł Städtischer Lebensstil und Frömmigkeit. Testamente und fromme Vermächtnisse Krakauer Bürger im 14. Jahrhundert
Tłumacz Herbert Ulrich
Opublikowano w Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter. Stadtgestalt - Wohnraum - Lebensstil / Red. Mühle, Eduard (1957-) : Köln [u.a.] 2014 (Städteforschung, Reihe A: Darstellungen; 87), 337-371, 1 Abb., 4 Tab.
Uwagi Überarbeite Fassung von: Przejawy religijności mieszczan krakowskich na podstawie XIV-wiecznych testamentów i zapisów pobożnych [Erscheinungsformen der Religiosität Krakauer Bürger anhand von Testamenten und frommen Vermächtnissen im 14. Jahrhundert], in: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 54 (2010), 85-125. –  URL: < eText >
Klasyfikacja 13.03 = Miejscowości - Kraków - 09.12 = Historia mentalności
Hasło przedmiotowe religijność ; testamenty ; ludność miejska
Hasło geograficzne Krakau
Hasło chronologiczne 1300-1400
Copyright HI Marburg
Katalog online [Szukaj w bibliotece HI] [Szukaj w katalogu KVK]
 

Inny format wyświetlania

Formaty wyświetlania
Format standardowy
ISBD
Format - Allegro (wewnętrzy)