1 znalezionych rekordów
Tytuł Albigowa i Albigowianie w wojnach 1914-1920, 1939-1945. Cz. 1
Redakcja Andrzej Łobaz
Seria Zeszyty Albigowskie; 1-2
Miejsce i rok wydania Albigowa : Stow. "Dla Albigowej" (Wyd. 2 popr Wyd.) 2005
Objętość 70, il
Uwagi Z treści: Woś Halina, Woś Mirosław: Zarys walki o niepodległą Polskę s. 5-8; Sandałowski Edward: "Liber memorabilium parochiae in Albigowa". Kalendarium I wojny światowej w kronice parafii Albigowa [28 VII 1914 - 1920] s. 8-9; Dziennik Antoniego Inglota z Albigowej [21 IX - 25 X 1914] s. 10-13; Wspomnienia Władysława Inglota s. Franciszka [1914-1920] s. 14-16; Bitwa pod Albigową [9 IX 1939 r.] s. 17; Bartman Jan: Albigowianie na robotach przymusowych w okresie II wojny światowej s. 18-22; Czas wojny. kalendarium z kroniki parafialnej [VIII 1939 - 7 I 1945 r.] s. 22-24; Zapisy w "Liber memorabilium parochiae in Albigowa" z okresu II wojny światowej [3 XI 1939 - 1944] s. 24-28; Górski Kazimierz: Ppłk Ignacy Szpunar [1891-1947] - dowódca 2 Morskiego Pułku Strzelców s. 28-30; 2. Morski Pułk Strzelców w obronie polskiego Wybrzeża s. 30-31; Mieszkańcy Albigowej, którzy zginęli biorąc udział w działaniach wojennych w formacjach wojskowych podczas I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i obrony Lwowa s. 34-36; Mieszkańcy Albigowej walczący w I wojnie światowej i wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. s. 37-42; Mieszkańcy Albigowej, którzy zginęli biorąc udział w działaniach wojennych w formacjach wojskowych i partyzanckich podczas II wojny światowej s. 43-44; Uczestnicy II wojny światowej s. 44-53; Mieszkańcy Albigowej w obozach, łagrach i pracy przymusowej w latach 1939-1945 s. 53-56; Dokumentacja [fotografie] s. 57-70. Toż. Cz. 2. Albigowa 2003 ss. 96, il. Treść: Łobaza A.: Wstęp s. 4; Woś H., Woś M.: Aspiracje niepodległościowe społeczeństwa polskiego na przełomie XIX i XX wieku s. 5-7; Galicja s. 8-9; Bartman J.: Przyczynek do biografii płk. Ignacego Szpunara s. 10-12; Blajer Józef: ZWZ-AK-WiN w Albigowej s. 13-17; Blajer J.: Akcja na posterunek policji w Albigowej s. 18-23; Inglot Tadeusz: Albigowskie dzwony s. 24-33; Preizner Edward: Moja tułaczka niewolnicza podczas okupacji s. 34-35; Rogaś Wanda: Na nieludzkiej ziemi s. 36-39; List z dalekiego Sybiru [Juliana Rydla do Antoniego Sobka z 1947 r.] s. 40; Biogramy: Reizer Grażyna: Michał Eilar [1913-2002] s. 41-42; Uchman Albina: Władysław Uchman [1911-1977] s. 42-43; Prace konkursowe [uczniów Publicznego Gimnazjum w Albigowej nt. "Losy mojej rodziny w XX wieku"] s. 43-90; Z domowych - i nie tylko - archiwów [fotografie] s. 91-96
Klasyfikacja 01.03 - Ogólne :: Prace zbiorowe
Hasło geograficzne Albigowa/Łańcut ; Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (1922-1991) ; Niemcy ; Lwów ; Galizien ; Syberia
zawiera 5-8: Halina, Woś Mirosław Woś: Zarys walki o niepodległą Polskę. –  8-9: Edward Sandałowski: "Liber memorabilium parochiae in Albigowa". Kalendarium I wojny światowej w kronice parafii Albigowa [28 VII 1914 - 1920]. –  18-22: Jan Bartman: Albigowianie na robotach przymusowych w okresie II wojny światowej. –  28-30: Kazimierz Górski: Ppłk Ignacy Szpunar [1891-1947] - dowódca 2 Morskiego Pułku Strzelców
Copyright PBB/IH PAN
Katalog online [Szukaj w bibliotece HI] [Szukaj w katalogu KVK]
 

Inny format wyświetlania

Formaty wyświetlania
Format standardowy
ISBD
Format - Allegro (wewnętrzy)