1 znalezionych rekordów
Tytuł I Kongres Polskich Towarzystw na Obczyźnie. 8-11 września 2005
Redakcja Małgorzata Święch-Płonka
Miejsce i rok wydania Kraków : PAU, Stow. "Wspólna Polska" 2007
Objętość 298 s., il.
Klasyfikacja 01.03 - Ogólne :: Prace zbiorowe
Hasło przedmiotowe Polonia
zawiera 7-12: Andrzej Białas / Jerzy Wyrozumski / Pierre C. Zaleski: Współpraca między Towarzystwem Historyczno-Literackim (THL) w Paryżu i Polską Akademią Umiejętności w Krakowie (PAU). –  13-16: Tadeusz Adam Pilat: Potrzeba i możliwości współpracy polskich towarzystw naukowych na obczyźnie z istniejącymi strukturami polonijnymi. –  17-24: Tadeusz Gromada: Rola i działalność Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. –  25-31: Grzegorz Babiński: Polskie towarzystwa naukowe na obczyźnie widziane z Polski. –  33-36: Józef Lityński: Rola Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie w okresie Solidarności i stanu wojennego. –  37-51: Iwona Bogorya-Buczkowska / Maria Budziakowska: Organizacje naukowe w Kanadzie - działalność i formy współpracy z Polską. –  53-58: Czesław Bieńkowski: Działalność Polskiego Towarzystwa Naukowego w społeczno-politycznych warunkach Białorusi. –  69-120: Janusz S. Morkowski: Stała Konferencja Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie. –  121-139: Tadeusz Wyrwa: Londyński "Pamiętnik Literacki" w służbie ojczystego kraju. –  141-146: Włodzimierz Osadczy: Działalność naukowa polskich organizacji na Ukrainie. –  147-154: Roman Dąbek: Dr Seweryn Gałęzowski (1801-1878) jednym z założycieli Academia de Medicina de Méjico (1837-1842). –  155-157: Andrzej Szpakow / Kazimierz Jodkowski: Doświadczenie 10-letniej pracy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na Grodzieńszczyźnie w rozszerzaniu kontaktów między naukowcami Białorusi, Polski i Polonii. –  159-164: Andrzej Targowski / Wiesław Gołębiowski / Barbara Piechowiak-Topolska: Światowa Rada Badań nad Polonią towarzystwem naukowym zajmującym się badaniem dziedzictwa Polonii. –  165-176: Paweł Raczew: Działalność Stowarzyszenia Polskich Inżynierów i Techników w Austrii w okresie od 15 listopada 1997 (powstanie) - do 12 października 2005. –  177-186: Józef Szostakowski: Straty dóbr kultury na Wileńszczyźnie w okresie sowietyzacji Litwy (lipiec-wrzesień 1940). –  187-203: Henryka Ilgiewicz: Udział wileńskich towarzystw naukowych w dziele ochrony zabytków na początku XX stulecia. –  205-216: Eugeniusz S[tanisław] Kruszewski: Geneza i działalność Instytutu Polsko-Skandynawskiego (1985-2005). –  217-222: Jan Andrzejewski: Polska myśl techniczna na Litwie. –  223-235: Lech [Aleksy] Suchomłynow: Specyfika świadomości Polaków na kresach dalekich (na przykładzie Jarosława Iwaszkiewicza). –  237-243: Henryk Stroński: Stowarzyszenie Uczonych Polskich Ukrainy w latach 1998-2005. –  245-246: Zbigniew Piasek: Informacja nt. encyklopedii "Światowe dziedzictwo naukowo-techniczne...". –  247-248: Z. Piasek: Amerykańska Fundacja Chopinowska. –  249-252: Z. Piasek: Polskie stowarzyszenia naukowo-techniczne w Europie. –  253-257: Z. Piasek: Działalność naukowa polskiej kadry technicznej w USA i Kanadzie. –  259-272: Marek Szczerbiński: Badania nad Polonią w środowisku naukowym Gorzowa Wielkopolskiego w latach 1978-2005. –  273-275: Barbara Sordylowa: "Słownik polskich towarzystw naukowych" wydawnictwem dokumentującym społeczny ruch naukowy. –  279-282: Janusz Rygielski: Polscy naukowcy na emigracji a zorganizowana Polonia. –  287-290: Chodyłowa Elżbieta Later: Z naukowego dorobku Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze. –  291-293: Alexander M. Gancarz: Polskie środowisko naukowe w stolicy Australii. –  295-296: Wanda Horky: Polski Instytut Historyczny w Australii
Copyright PBB/IH PAN
Katalog online [Szukaj w bibliotece HI] [Szukaj w katalogu KVK]
 

Inny format wyświetlania

Formaty wyświetlania
Format standardowy
ISBD
Format - Allegro (wewnętrzy)