(1/5)
87 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
wincenty kadlubek (1150/60-1223):  

[Pomoc]
/
1 Die Herkunftsgeschichte der Piasten als politisches Konzept der Gegenwart des Chronisten Vinzenz Kadêubek (1150-1223) / Vercamer, Grischa (1974-) 2015
2 Chronik der Polen des Magisters Vincentius / Mühle, Eduard (1957-) [Red.] 2014
3 Das Problem der Fürstenmacht zur Zeit von Vincentius Kadłubek / Gawlas, Sławomir 2013
4 Vorstellung von Herrschaft bei Magister Vincentius von Krakau (um 1150-1223) / Vercamer, Grischa (1974-) 2013
5 Domini naturales. Portrety polskich władców w Chronicon Polonorum mistrza Wincentego / Mądrowska, Ewa A. 2010
6 The Hungarian Expedition to Poland in 1093 in the Hungarian and Polish Chronicles / Grzesik, Ryszard 2009
7 Onus Athlanteum. Studia nad kroniką biskupa Wincentego / Dąbrówka, Andrzej [Red.] 2009
8 Kazimierz Sprawiedliwy - władca idealny mistrza Wincentego ("Chronica Polonorum", lib. 4) / Bubczyk, Robert 2009
9 Konferencja naukowa: "Błogosławiony Wincenty Kadłubek i jego dziedzictwo". Opatów, 17 czerwca 2009 r / Lis, Artur 2009
10 Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej. Sesja naukowa, Kraków, 3 listopada 2008 / Lis, Artur 2009
11 Konferencja naukowa "Błogosławiony Wincenty Kadłubek i jego dziedzictwo" (Opatów, 17 czerwca 2009 r.) / Lis, Artur 2009
12 Wielkopolska - Polska - Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane profesorowi Bronisławowi Nowackiemu / Górczak, Zbyszko [Red.] 2009
13 Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze / Śliwiński, Błażej (1954-) [Red.] 2009
14 Narracja, historia, fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze / Grützmacher, Łukasz [Red.] 2009
15 Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. Materiały z konferencji naukowej, Gniezno, 21-24 września 2006 roku / Dobosz, Józef [Red.] 2009
16 Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego / Dąbrówka, Andrzej [Red.] 2009
17 Komentarz do kroniki polskiej mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem / Jan z Dąbrówki (1395-1472) 2008
18 Europa barbarica, Europa christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata / Michałowski, Roman [Red.] 2008
19 Trzej kronikarze / Jasienica, Paweł 2008
20 Błogosławiony Wincenty, patronie nasz! 2007
...