(1/2)
36 znalezionych rekordów
:
Poznan (6913)
Słowa z tytułu:
Przyjaciol (458)
Słowa z tytułu:
Nauk (1098)

[Pomoc]
  /
1 Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1-1950) 2008
2 Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce. W dwudziestolecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kalisz, 16-17 listopada 2007 / Wańka, Danuta [Red.] 2008
3 Poczet członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1857-2007. Materiały do słownika biograficznego Wielkopolan / Pihan-Kijasowa, Alicja [Red.] 2008
4 Katalog dzieł malarstwa, rysunku lawowanego i rzeźby ze zbiorów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Suchocka, Dorota [Red.] 2008
5 Statuty Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : 1856 - 2006 2007
6 Związki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk z polskimi ośrodkami naukowymi w okresie zaborów / Marciniak, Ryszard 2007
7 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1919-1953. Od współpracy do przyjaznego współistnienia / Głowacka-Helak, Małgorzata 2007
8 Geneza i początki działalności Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 150 rocznicę powstania / Głowacka-Sobiech, Edyta 2007 [2008]
9 50 lat Komisji Farmaceutycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - Nowy etap działalności farmaceutów (1955-2005) / Grochmalicka-Mikołajczyk, Janina 2007
10 Prezesi Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Ich myśl i dzieło / Marciniak, Ryszard 2006
11 Arcybiskupi poznańscy i duchowieństwo w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk do 1945 roku / Marciniak, Ryszard 2003
12 Arcybiskupi poznańscy i duchowieństwo w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk do 1945 roku / Marciniak, Ryszard 2003
13 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk / Grochmalicka-Mikołajczyk, Janina 2002
14 Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1995-2001 / Marciniak, Ryszard 2001
15 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w hołdzie Adamowi Mickiewiczowi / Świdziński, Jerzy 2001
16 Mickiewicziana w zbiorach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Pietrowicz, Joanna 2001
17 Wydział Lekarski Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (zarys dziejów) / Marciniak, Ryszard 2001
18 Członkowie Wydziału Lekarskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2001
19 W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Komisję Filologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 3-5 grudnia 1998 / Świdziński, Jerzy [Red.] 2001
20 Nauczyciele poznańscy wśród założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Marciniak, Anna (1941-2007) 2001
...