(1/3)
58 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Żarnowska, Anna  

[Pomoc]
/
1 Anna Żarnowska (28 VI 1931 - 8 VI 2007) / Szwarc, Andrzej 2008
2 Ruch emancypacyjny i stowarzyszenia kobiece na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości - dylematy i ograniczenia. Wprowadzenie / Żarnowska, Anna 2008
3 Anna Żarnowska, 1931-2007 / Szwarc, Andrzej 2008
4 Dziedzictwo rewolucji 1905 - 1907 / Żarnowska, Anna [Red.] 2007
5 Anna Żarnowska (1931-2007) / Hüchtker, Dietlind (1962-) 2007
6 Anna Żarnowska (1931-2007) / Hüchtker, Dietlind (1962-) 2007
7 Dziedzictwo rewolucji 1905-1907 / Żarnowska, Anna [Red.] 2007
8 Unternehmer und ihr symbolisches Selbstbild im städtischen öffentlichen Raum. Das Beispiel von Warschau und Lodz / Żarnowska, Anna 2006
9 Veränderungen der Wohnkultur im Prozeß der Adaption von Zuwanderung an das großstädtische Leben an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert am Beispiel von Warschau und Lodz / Żarnowska, Anna 2006
10 Spojrzenie na rewolucję 1905 r. w polskiej historiografii - garść refleksji / Żarnowska, Anna 2006
11 Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów / Żarnowska, Anna [Red.] 2006
12 Spojrzenie na rewolucję 1905 r. w polskiej historiografii - garść refleksji / Żarnowska, Anna 2006
13 Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów / Żarnowska, Anna [Red.] 2006
14 Studia nad dziejami kobiet. Różnice płci jako wyznacznik różnic społecznych i kulturowych / Żarnowska, Anna 2005
15 Historia społeczna XIX i XX w. / Żarnowska, Anna 2005
16 Workers, Women, and Social Change in Poland, 1870-1939 / Żarnowska, Anna 2004
17 Women's political participation in inter-war Poland. Opportunities and limitations / Zarnowska, Anna 2004
18 Próby kształtowania autowizerunku w wielkomiejskiej opinii publicznej. Przedsiębiorcy Warszawy i Łodzi na przełomie XIX i XX wieku / Żarnowska, Anna 2004
19 Schyłek wieku XIX - kształtowanie się modelu małżeństwa partnerskiego / Żarnowska, Anna 2004
20 Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów / Żarnowska, Anna [Red.] 2004
...